Rapport Trenderna med "swemester" och "hemester", till följd av coronapandemin, ökar intresset för husvagn- och husbilleverantören Kabes produkter. Kabe hade en nettoomsättning uppgående till 568 miljoner kr under fjärde kvartalet 2020 (447), vilket är en ökning med 27 procent jämfört med samma kvartal året före.

”Det allt större intresset för hållbara semesterformer förblev stort och vi är glada över att kunna gå in i 2021 med en betydligt större orderstock än för ett år sedan”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 18 miljoner kr (3) och rörelsemarginalen blev 3,2 procent (0,7).

”De smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19-pandemin har fortsatt inneburit utmaningar relaterat till bemanning. Detta har påverkat produktiviteten negativt. Även övergången till Mercedes plattform för tillverkning av husbilar har inneburit utmaningar vilket resulterat i en försämrad produktivitet”, skriver Kabe.

Föreslår utdelning

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23 miljoner kr (9) och resultatet efter skatt blev 18 miljoner kr (7).

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2020 med 3,00 kr per aktie (0,00). Av försiktighetsskäl gjorde Kabe ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019.

I och med utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2020 återgår Kabe Group till koncernens utdelningspolicy, skriver bolaget.

”Under sommaren ökade initialt efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och husbilar för att därefter även omfatta premiumvagnar och bilar”, skriver Kabe i sin bokslutskommuniké.

Samtidigt har nedstängningen av samhället påverkat leveranserna av insatsmaterial till både husvagnar och husbilar under stora delar av året, skriver Kabe.

”Underliggande positiv trend”

”Vår bedömning är fortsatt att situationen rörande covid-19 kan få en påverkan på Kabe Groups verksamhet, främst vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och komponenter”, heter det.

Den underliggande trenden är dock positiv.

”Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är fortsatt positiva och att ett ökat intresse för hållbara semesterformer är här för att stanna”, skriver Kabe.