Aktier Hemchecks företrädesemission av aktier på cirka 15,4 miljoner kr tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till motsvarande cirka 49 procent. Bolaget tillförs därigenom cirka 7,5 miljoner kr före emissionskostnader.

Hemcheck meddelade om avsikten för företrädesemissionen i mitten av maj i år. Det framgår av ett pressmeddelande.