Aktier Hemcheck, som utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover, faller drygt 39 procent omkring lunchtid efter att bolaget natten till tisdagen meddelat avsikten om att genomföra en företrädesemission om cirka 15,4 miljoner kronor.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från styrelse, ledning och befintliga aktieägare om cirka 1,4 miljoner kr, motsvarande cirka 8,8 procent av emissionslikviden, samt garantiåtaganden från kvalificerade investerare om cirka 1,7 miljoner kr, vilket säkerställer emissionslikviden i företrädesemissionen till cirka 20 procent.

”Företrädesemissionen genomförs för att möjliggöra fortsatt drift och kommersialisering av Bolagets unika CE-märkta produkter för patientnära hemolysdetektion”, motiverar bolaget i pressmeddelandet.

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,50 kr per aktie.

Omkring 11.30-tiden bytte aktien händer till kursen 0,97 kr.