HEDERA: OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT STEG 1 KV

2022-05-13 08:36:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hedera, som erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier, redovisar en nettoomsättning på 77,6 miljoner kronor (55,4) i det första kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljoner kronor (0,7) och ebitda-resultatet blev 2,6 miljoner kronor (1,2).

"Förvärvet av Livsanda Care har bidragit till ökningen, men vi ser samtidigt en stark tillväxt såväl som ett ökat resultat i samtliga verksamheter", skriver vd Johan Sandström.Direkt-SE