HEBA: Nytt antal aktier och röster i Heba

2022-05-31 09:00:00

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 165 120 000 aktier i Bolaget varav 15 980 640 aktier av serie A och 149 139 360 aktier av serie B, och antalet röster i Bolaget uppgår till 308 945 760. Aktiekapitalet kvarstår oförändrat med anledning av aktiespliten och uppgår till 34 400 000 SEK.

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 09.00 CEST.

Cision