HEBA: Hebas kreditrating från Nordic Credit Rating (NCR) har förändrats

2023-03-14 13:15:00

Den ändrade ratingen är en följd av ändrade marknadsförutsättningar och därmed påverkade nyckeltal. Höjd styrränta och minskade fastighetsvärden har resulterat i lägre räntetäckningsgrad och ökad belåningsgrad. Hebas finansiella nyckeltal är fortsatt starka, belåningsgraden per 31 december 2022 var 47,9 % och räntetäckningsgraden 3,3.

- Vår finansiella ställning är i fokus och något vi arbetar med dagligen. Vi har vidtagit åtgärder under förra året för att stärka vår finansiella ställning bland annat refinansierat lån i förtid, arbetat med räntesäkring och förlängt lån och lånelöften i förtid. Detta fokus gäller även framåt och på de delar som är möjliga att påverka, säger Hanna Franzén CFO Heba.

Denna information är sådan information som Heba är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, kl.13.15 CET.

Cision