HEBA: Hebas årsredovisning 2022 tillgänglig på hebafast.se

2023-03-24 09:00:00

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post: info@hebafast.se, telefon:08-442 44 40, eller post: Heba Fastighets AB Box 17006, 104 62 Stockholm.

Denna information är sådan som Heba Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 24 mars 2023 kl 09.00 CET.

Cision