HEBA: Heba bjuder in till presentation av delårsrapporten januari-juni 2022

2022-07-12 12:00:00

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen torsdag 14 juli kl 14.00:
Heba presenterar delårsrapporten januari-juni 2022 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQxNTljNGEtNWVlNi00OTIzLTg3ZDItMTZjYWNmYjNiOGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

Delårsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från torsdag 14 juli kl 12.

Cision