HEBA: Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

2023-02-03 14:00:00

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQ2ODg1YjctZTU1OC00ZjBlLTgxOTUtMWJjZGZjNTFhMzlk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2C%22Oid%22%3A%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Cision