HEBA: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 53,1 MLN KR 4 KV (58,7)

2023-02-08 12:08:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 137 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (121).

Driftöverskottet blev 96,4 miljoner kronor (80,9) och förvaltningsresultatet uppgick till 53,1 miljoner (58,7).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -266 miljoner kronor (677).

Efter skatt blev resultatet -190 miljoner kronor (616).

En utdelning om 0:45 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:80).

"Den minskade utdelningen är en försiktighetsåtgärd då det råder allt för stor osäkerhet kring viktiga förutsättningar för fastighetsbolag", skriver vd Patrik Emanuelsson i rapporten.
Direkt-SE