HEBA: FÖRVALTNINGSRESULTAT 2023 SPÅS BLI BÄTTRE ÄN 2022

2023-02-08 12:17:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Heba bedömer att förvaltningsresultatet 2023 blir bättre jämfört med 2022.

Det framgår av Hebas bokslutsrapport.

För helåret 2022 landade förvaltningsresultatet på 238 miljoner kronor, vilket är 4,1 procent bättre än utfallet 2021. Detta "trots kraftig ökning av framför allt räntekostnader", skriver vd Patrik Emanuelsson i rapporten.

Fjärde kvartalets förvaltningsresultat var lägre än för motsvarande kvartal föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 53,1 miljoner kronor i kvartalet, jämfört med 58,7 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Hebas finansiella mål är sedan tidigare att förvaltningsresultatet årligen ska öka med 10 procent.Direkt-SE