17/10 I veckans avsnitt gästas vi av Danske Banks analytiker Siri Ladow som berättar om hur det går till att hitta kursvinnare inom Health Care. Hon delar med sig av sin analysmodell och de sju stegen i värderingen.

Healthcare Direkt är programmet där vi pratar om veckans händelser inom life science. 

Siri Ladow berättar också om sin uppdragsanalys av medicinteknikbolaget Zenicor och hur det faller in i analysmodellen med bolagets styrkor och svagheter.

I nyhetsdelen av programmet tar vi upp Sedana Medical och Oasmia Pharmaceuticals emissioner med dess likheter och skillnader.