HEALTHCARE DIREKT: IRLABS VD OM PARKINSSONSRESULTATEN I FAS 2B

2023-01-23 14:00:16

https://www.youtube.com/watch?v=x5YzS_PMliUimage

Här finns en <i>länk</i> till det senaste avsnittet av Trading Direkt Healthcare.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trading Direkt Healthcare gästas av Irlab Therapeutics vd Richard Godfrey som ger sin bild av utfallet av fas 2b-studien med läkemedelskandidaten mesdopetam vid behandling av Parkinsons sjukdom. I det övergripande resultatet misslyckades Irlab, och dess partner Ipsen, med att nå det primära målet om en förändring i så kallad "good ON-tid". Utfallet av ett sekundärt studiemål, Parkinsons-skalan Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS), visade däremot statistisk signifikans.

Irlabs vd Richard Godfrey nämnde i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att "det är ganska uppmuntrande att vi såg en fördelaktig trend i det sekundära effektmåttet, som är ett mått på dyskinesier (ofrivilliga överrörelser Direkts anm) hos patienter med Parkinsons sjukdom".

I intervjun med Irlabs vd försöker vi ta ett grepp om hur viktig den "fördelaktiga trend" som observerats är i förhållande till besvikelsen över missen av det primära effektmåttet i studien. Han får också frågan om vägen framåt för mesdopetam.

I samband med presentationen av Redeye Life Science Outlook 2023 bjöd vi in analyshusets analytiker Filip Einarsson och Fredrik Thor för en intervju. Där gör vi ett nedslag på hur 2022 har präglat life science-sektorn och vad vi kan vänta under 2023. Ett urval av tre bolag, Bioarctic, Genovis och Xbrane Biopharma, presenteras närmare som ett urval av "Redeye's 2023 Analyst Life Science Pick".

Redeye's Life Science Pick ska dock inte förväxlas med Redeye's Top Picks, vilken hanteras av Redeye's investeringskommitté och inte analytikerna.

I nyhetssvepet ingår nyheter från Isofol Medical, Astra Zeneca och Vivesto såväl som ett flertal uppdateringar kring Bioarctic.

I segmentet Magnus svarar och förklarar är ämnet för dagen Parkinsons sjukdom.

Trading Direkt Healthcare sänds varje måndag klockan 12.00 med fokus på de senaste händelserna inom life science.Direkt-SE