28/11 Healthcare Direkt är programmet där vi pratar om veckans händelser inom life science. I veckans avsnitt av programmet går vi bland annat igenom medicinteknikbolaget Mentice och deras tillväxtplaner.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet meddelade Mentice att det under 2019 inte skulle nå upp till sitt tillväxtmål. Enligt målet ska Mentice på medellång sikt i ett tidsspann på tre till fem år växa i en årlig genomsnittlig takt på 30-40 procent.

I nyhetsdelen av programmet går vi in på budet för danska transplantationsbolaget Veloxis Pharmaceuticals samt tittar på några bolag med verksamhet inom området på marknaderna i Stockholm. Vi diskuterar Glycorex Transplantations arbete mot ett USA-godkännande för sin produkt Glycosorb-ABO vid organtransplantation över blodgruppsgränsen.

Under avsnittet behandlar vi även en tittarfråga om Moberg Pharma och deras läkemedelskandidat MOB-015 vid behandling av nagelsvamp.