H&D WIRELESS: AVNET-AVTAL VISAT SIG HA ÄNNU MER POTENTIAL - VD

2022-06-23 14:32:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den avsiktsförklaring som H&D Wireless informerade marknaden om för första gången i slutet av 2021 visade sig i denna vecka vara ett omfattande avtalspaket med det amerikanska teknikbolaget Avnets europeiska enhet Avnet Europe.

Från att H&D Wireless ursprungligen talade om ett samlat avtalsvärde på cirka 20 miljoner euro (200 miljoner kronor) över tre till fem år, uppskattas värdet av det samarbetsavtal som nu har signerats vara ännu högre - minst 300-500 miljoner kronor över en femårsperiod.

"Det är en betydligt större potential, har vi sett över tiden, och det är inte mina siffror utan deras siffror. Det var därför vi vågade gå ut med det och det är faktiskt enligt dem lite lågt räknat", säger H&D Wireless vd Pär Bergsten till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt H&D Wireless-vd:n bygger avtalet på att Avnet ser potential i produkterna och att bolagen har arbetat med varandra sedan tidigare.

"Vi får nu en kanal som blir väldigt viktig. Vi är framför allt ett teknikbolag och de som jobbar med sälj är väldigt tekniskt kompetenta, men nu får vi många fler säljare – vi får tillgång till hundratals säljare bara i Europa", säger Pär Bergsten.

Det pressmeddelande som bolaget gick ut med den 21 juni var enligt honom främst regulatoriskt – själva produktpressreleaserna ska göras av bolagen gemensamt i framtiden.

Det ramavtal med Atlas Copco som offentliggjordes den 16 maj, med ett uppskattat värde av 25-30 miljoner kronor över en tioårsperiod, är enligt Pär Bergsten mer av ett klassiskt underleverantörsavtal. Det intressanta i det är enligt honom att Atlas Copco kunde köpt en komponent från andra håll, men att ett skäl till att H&D Wireless valdes sannolikt var det faktum att företaget är partner till halvledarbolaget NXP Semiconductors.

"Det finns bara ett fåtal bolag som har den kompetensen i Europa att kunna konstruera kundanpassade lösningar av NXP:s mjukvara framför allt. I det här klustret hänger det ihop bra, att vi är en bra partner både till NXP och Avnet", säger Pär Bergsten.

Tidigare i juni meddelade H&D Wireless att bolaget beslutat om ett finansieringspaket bestående av en lånedel samt till en mindre del av en riktad emission, där bolaget totalt kan tillföras upp till cirka 7 miljoner kronor.

"Vi gjorde en bryggfinansiering för att ta oss till undertecknande och för att ordna finansiering för att kunna genomföra hela det här samarbetet. Det var bättre än att göra en ny företrädesemission för det var inget bra läge för det. Det var också vad jag hade lovat marknaden, att inte göra en emission på den här nivån. Så ett låneupplägg blev bra eftersom vi hade den här stora affären på gång, och nu har vi landat den", säger Pär Bergsten.

Genom Avnetaffären blir det enligt H&D Wireless-vd:n en finansiering genom partnerskapet, där pengar kommer in plus att Avnet är vana vid att ordna finansiering efterhand i takt med att kunderna tecknar sig.

"Det är en viktig del för oss. Det är ett värde i att ge bort lite marginal till dem, så får vi lite hjälp med finansieringen av dem", säger Pär Bergsten, som dock tillägger att den stora vinsten med samarbetet är att H&D Wireless får en väldigt mycket större säljkanal.

H&D Wireless aktie observationslistades av Nasdaq i maj 2020, på grund av att det vid tillfället ansågs finnas en betydande osäkerhet om bolagets finansiella ställning. H&D Wireless drabbades liksom många andra av pandemin och hade vid utgången av det första kvartalet 2020 2,3 miljoner i likvida medel.

"Det verkar inte finnas någon tidsgräns för hur länge man kan vara obs-listad, men de har ju haft rätt. Vi hade det tufft och många trodde inte att vi skulle överleva, under det andra kvartalet 2020 var det stendött och vi fick sätta två av dotterbolagen i konkurs. Vi har drivit verksamheten väldigt seriöst och vänt det från ett oerhört svårt läge, eftersom vi trots allt haft bra kunder som velat ha våra produkter", säger Pär Bergsten.

Han beskriver hur bolagets överlevnad gått från att vara direkt hotad till att nu ha gått hela vägen till att vara lanserade, i drift i fabriken på Volvo Penta, på Parker och Volvo Cars.

"Så vi har verkligen vänt och nu får vi hjälp av den här världsdistributören. Mycket av det bygger dessutom på det vi gjort ihop med Ericsson, IoT-delen som de ser en jättepotential i. Vi har aldrig varit i ett bättre läge än vi är i nu", säger H&D Wireless-chefen.Direkt-SE