Bedrägeri En bank krävde att en konsument som lämnat ut sina bankkoder skulle betala tillbaka nästan 400 000 kr. Nu kommer kunden undan med 12 000 kr efter en dom i Högsta domstolen.

En konsument lämnade ut olika svarskoder från sin bankdosa till en bedragare.

Det slutade med banken krävde kunden på närmare 400 000 kr, eftersom kunden varit oaktsam.

Kunden har drivit ärendet hela vägen från Allmänna reklamationsnämnden till Högst domstolen och fått rätt.

Högsta domstolen gör visserligen bedömningen att konsumentens agerande är grovt vårdslöst, men inte särskilt klandervärt.

Det innebär konkret att konsumentens förlust begränsas till 12 000 kr och att konsumentskyddsreglerna i betaltjänstlagen är tillämpliga. Banken får därför återbetala 385 000 kr till konsumenten.

HD konstaterade att banken inte bevisat att konsumenten medvetet lämnat ut koder till en obehörig person eller att hen hade insikt om att det fanns risk för de obehöriga transaktionerna som skedde. Eller att konsumenten skulle varit likgiltigt inför risken för obehöriga transaktioner. Därför bedömdes hen inte varit särskilt klandervärd.  

Domen är intressant och viktig, menar Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

– Man kan konstatera att väldigt många konsumenter de senaste åren bedömts agerat särskilt klandervärt när de blivit lurade av skickliga bedragare och tjuvar. Det har lett till att de fått ta hela förlusten själva, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och fortsätter:

–Men tack vare Högsta domstolens klargörande dom kommer konsumenterna förhoppningsvis få det konsumentskydd lagstiftaren avsett.       

Vad  gäller när någon lämnar över koder och sedan får sitt konto länsat?

Så här skriver Konsumenternas Bank- och finansbyrå:

”Enligt reglerna i betaltjänstlagen är utgångspunkten att en konsument ska få ersättning av sin betaltjänstleverantör, normalt sett en bank, om det sker obehöriga transaktioner från dennes konto. Men om kontohavaren har betett sig grovt oaktsamt i samband med den obehöriga transaktionen så kan konsumenten bli skyldig att stå för förlusten, men bara upp till 12 000 kr.”

Och fortsätter:

”Har konsumenten dessutom agerat så kallat särskilt klandervärt, en kvalificerad form av grov oaktsamhet, så får konsumenten stå för hela beloppet, om banken inte kan stoppa några av de obehöriga transaktionerna.”