Nya regler hjälper inte

Publicerad 2012-11-29 12:50

Panaxiaskandalen hade inte kunnat undvikas om reglerna kring kontanthantering hade varit mer omfattande. Det menar företrädare för branschen på DI Debatt.

Direkt efter Panaxiakonkursen krävde företrädare för bland annat Svensk Handel att reglerna kring kontanthantering skulle förstärkas och utökas för att liknande händelser skulle kunna undvikas i framtiden.

Men det behövs ingen förstärkning utan dagens regelverk är tillfredssällande, skriver Loomis vd Patrik Högberg och Nokas Värdehanterings tf vd Kalle Boumedienne i en debattartikel i Dagens Industri.

De konstaterar att det idag krävs auktorisation enligt lagen om bevakningsföretag. Dessutom står företagen under tillsyn av Länsstyrelserna. Det ställs också hårda krav på laglydnad hos personalen.

Bolagen är också registrerade hos Finansinspektionen vilket bland annat innebär att FI granskar bolagens ledning och verksamhetens efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Högberg och Boumedienne är därför inte övertygade om att regelverket behöver ändras, men det är klart att det måste ses över.

De konstaterar att Panaxiaskandalen inte berodde på bristande regelverk utan att bolaget av allt att döma bröt mot reglerna vilket knappast hade förhindrats av mer omfattande regler.