Två köptips för börsen

Publicerad 2013-03-11 08:05

Aktietips I veckans utgåva ger Börsveckan sex aktierekommendationer, varav två som är köprekar.

Bygg- och ventilationsföretaget Lindabs kursutveckling har varit en sorglig historia, men Börsveckan tror på en stigande marginal till åtminstone 9 procent under 2013. Byggmarknaden i Europa borde vända i slutet av året med tanke på den svaga utvecklingen de senaste åren, och stor potential finns i Europa. Givet tidningens antaganden – omsättning på 7 miljarder kronor, underliggande tillväxt 3 procent, marginal på 9-10 procent, och p/e-tal 12 gånger nästa års vinst – sätts riktkursen till 60 kronor, en uppsida på 20 procent. Att bolaget har en ny vd och styrelseordförande anförs också som argument för större sannolikhet för strukturaffärer med Systemair, och rådet blir köp.

Kontraktstillverkaren Partnertechs bokslutsrapport var en dyster läsning och innebär att bolagets kurva åter pekar nedåt. Marginalerna är pressade och uppgick till 1 procent för helåret. Dessutom ser finanserna inte särskilt bra ut. Justerat för nettoskulden ligger företagsvärdet på 19 gånger rörelsevinsten, som trendar nedåt. Bolagets mål att ha en marginal på 7 procent är orealistiskt även på lång sikt, enligt Börsveckan. För att aktien ska locka måste Partnertech nå en marginal på minst 3,5 procent, och denna nivå ska bestå flera år framöver för att motivera dagens värdering. Börsveckan tror inte att det händer det närmaste året och rekommenderar sälj.

Securitas har i flera år varit en besvikelse på börsen och även om det går at skönja en vändning är frågan om det räcker. Analytikerna spår att rörelsemarginalen med nöd och näppe stiger över 5 procent de närmaste åren, med en vinst per aktie på drygt 5 kronor i år och 5:50 kronor 2014. Det räcker troligen inte för att lyfta aktien, enligt Börsveckan. Efter årets kursuppgång ligger p/e-talet runt 11-12 vilket inte är särskilt attraktivt för ett bolag med låga marginaler och begränsade tillväxtmöjligheter. Liksom tidigare är Securitas främsta tillgångar rörelsens stabilitet och aktiens goda direktavkastning runt 5 procent. Men i ett läge där konjunkturen är på väg uppåt finns det andra aktier som känns mer lockande, anser Börsveckan.

Verkstadsbolaget AQ lever en lite undanskymd tillvaro på Aktietorget. Bolaget levererar goda vinster år efter år men värderas ändå lågt. Börsveckan tror att AQ:s omsättning blir marginellt högre i år och en långsiktig normaliserad rörelsemarginal på drygt 6 procent, vilket ger en nettovinst runt 100 miljoner kronor för 2013, motsvarande 5:55 kronor per aktie och ett p/e-tal på 9.

Justerat för nettoskulden, som stigit till 187 miljoner kronor efter förvärv, ligger värderingen på 8,3 gånger rörelsevinsten 2013. Sammantaget tycker Börsveckan att det ser fortsatt köpvärt ut i AQ och tror att aktien kan stiga med ytterligare 15-20 procent på ett års sikt.

Medas tillväxt sviker och frågan är om bolaget har hamnat i den så kallade pharmafällan: bra kassaflöde men svag tillväxt. Bolaget hävdar motsatsen men siffrorna talar ett annat språk, enligt Börsveckan. Det finns givetvis mer än tillväxt för ett bolag och lönsamheten i Meda är öga, och kassaflödena som sagt imponerar. Det är ett bra bolag som visat klarsyn nog att svänga om strategiskt och investera i ett nytt produktområde. Dessvärre är aktien också högt värderat, med ett p/e-tal på 21 för innevarande år och 10 på nästa. Rörelsen värderas till cirka 20 gånger rörelseresultatet på innevarande års prognoser och 14 gånger nästa års förväntade rörelseresultat. Detta gör att kurspotentialen inte är vidare hög, tvärtom finns risk för besvikelser. Börsveckan väljer att avvakta.

Cellavision hade en bra start på 2012 men andra halvåret blev tuffare än väntat. Ett krisande Europa slår mot tillväxten och utsikterna är osäkra. Positivt är att Nordamerika står för 60 procent av bolagets försäljning. Frågan är vad för pris som är rimligt för aktien. Till kurs 15 kronor värderas Cellavision till 26 gånger årets vinst – en tillväxtvärdering som, med facit för 2012, är i överkant. Långsiktigt är Cellavision ett bra case men bolaget måste få upp tillväxten och en stabil rörelseresultat för att motivera nuvarande värdering. Börsveckan ställer sig neutral.