Aktie E-sport- och gamingbolaget MTG offentliggjorde på måndagsmorgonen villkoren i den tidigare aviserade företrädesemissionen på cirka 2,5 miljarder kronor.

Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie oavsett aktieslag. Tolv teckningsrätter berättigar till teckning av fem B-aktier till teckningskursen 90 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om emissionen blir fulltecknad kommer MTG att tillföras 2.549 miljoner kronor före transaktionskostnader.

I förra veckan släppte MTG preliminära resultatsiffror för det fjärde kvartalet 2020 för ge marknaden och aktieägarna uppdaterad information inför den extra bolagsstämma som ska besluta om att godkänna företrädesemissionen den 21 januari.

I mitten av december meddelade MTG att bolaget avsåg göra en företrädesemission på cirka 2,5 miljarder kronor för att finansiera förvärvet av Hutch Games samt för att återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare aktier i Innogames.