Analyser (Uppdateras) Även på tisdagen har ett antal analyser med höjda rekommendationer och riktkurser publicerats av analyföretagen.

ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Alfa Laval till 350 kr från 345 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 304,60 kr föregående handelsdag.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Sagax till 255 kr från 220 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på måndagen på 252,20 kr.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Catena till 500 kr från 455 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på måndagen på 455 kr.

DNB Markets höjer riktkursen för Elekta till 143 kr från 135 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 128,20 kr på måndagen.

Nordea Markets höjer riktkursen för Nobina till 90 kr från 85 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en uppdatering från banken. Aktien stängde på måndagen på 79,60 kr.

Nordea Markets har höjt riktkursen för SBB till 42 kr från 40 kr med hänvisning till måndagens affär där SBB blev ägare till drygt 20 procent av aktierna i JM. Rekommendationen köp upprepas.´Det framgår av en uppdatering från banken. SBB-aktien stängde på måndagen på 37,26 kr. SBB har uppgett att bolagets förvaltningsresultat väntas öka med cirka 300 miljoner kr på årsbasis som ett resultat av JM-affären, detta då JM framöver kommer att redovisas som ett intressebolag till SBB. Som en följd justerar Nordea upp sina prognoser för SBB:s justerade vinst per aktie 2021 och 2022 med 9 respektive 13 procent.

Mangold inleder uppdragsbevakning av Tellusgruppen, som bedriver verksamhet inom utbildning och barnomsorg, med köprekommendation och en riktkurs på 17 kr på tolv månaders sikt. Riktkursen ger en uppsida på drygt 120 procent. ”Vi motiverar det med Tellusgruppens historik av lyckade förvärv och nyetableringar, samt ett prognostiserat ökat antal elever i för- och grundskoleverksamheten i Sverige”, skriver Mangold i uppdragsanalysen. Mangold bedömer att Tellusgruppen kommer att kunna växa med 40 procent under 2021 och 2022 och uppnå en vinstmarginal om 3,5 procent 2021. På måndagen var Tellusgruppens stängningskurs 7,60 kr på First North.