Aktietips Swedbank gör ett byte inom sektorn hälsovård där Elekta kastas ut och Getinge kommer in.

Swedbanks sektorfavoriter innehåller bankens favoritaktier i respektive sektor med en placeringshorisont på 12 månader.

I den senaste uppdateringen stuvar banken om bland favoriterna i hälsovårdssektorn där alltså Getinge tar plats, rapporterar Swedbanks placeringssajt Aktiellt.

Analyshuset Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalys, tror att Getinge även framöver har förutsättningar för att överträffa marknadens förväntningar. Som leverantör till sjukvårdsindustrin kan bolaget gynnas av det uppdämda vårdbehovet som finns efter pandemin.

”Vi är också uppmuntrade av det faktum att det nu också börjat ske en återhämtning av valbara behandlingar, då dessa har hög marginal och därmed kommer att ge stöd till resultatutvecklingen framöver”, skriver Kepler Cheuvreux analytiker.

Dessutom är det tidigare hårt skuldsatta bolaget på väg att bli skuldfritt, vilket kan öppna för möjliga förvärv.

”Vår samlade vy är således att ett uppdämt vårdbehov kommer att fortsätta driva efterfrågan på Getinges produkter väl efter det att ventilatorförsäljningen normaliserats. Utifrån denna vy ter sig bolaget också alltjämt attraktivt värderat och köpvärt, trots de tuffare jämförelsetal som väntar under andra halvåret”, skriver analytikern.