Rapporterna Inte minde än 34 av Stockholmsbörsens bolag släpper delårsrapporter i dag vilket gör det till något av en "supertorsdag" i rapportfloden. Men en majoritet har fått ett svagt mottagande på börsen och vid halvtiotiden låg endast en handfull på plus.

Allra bäst gick det för Haldex som var upp drygt 10 procent. Fordonsunderleverantörens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 100 miljoner kronor i det tredje kvartalet, en kraftig ökning från 58 miljoner samma kvartal i fjol.

Den justerade rörelsemarginalen blev 8,3 procent, att jämföra med 6,0 procent för motsvarande period i fjol. Nettoomsättningen steg/sjönk till 1.203 miljoner kronor (964).

Duni var upp 8 procent. Pandemirestriktionslättnaderna i Europa medförde en tydlig återhämtning för Duni under det tredje kvartalet. Koncernens försäljning ökade med 19,0 procent.

Återvändande restauranggäster har haft en positiv effekt på affärsområde Duni, som i fasta växelkurser ökar sin försäljning med 15,5 procent mot föregående år. Även marknaden för take-away fortsätter att växa och affärsområde Biopak ökar sin försäljning med 25 procent i relation till föregående år.

”Vi ser med tillförsikt på den fortsatta utvecklingen”, skriver Duni.

Den högre försäljningen i båda affärsområdena har en direkt påverkan på det operativa resultatet som uppgick till 151 miljoner kronor (110).

It-företaget Proact var upp 3 procent efter att ha redovisat ett resultat efter skatt på 37,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021, vilket kan jämföras med 35,1 miljoner samma kvartal i fjol. Resultatet per aktie uppgick till 1:36 kronor (1:28). Nettoomsättningen sjönk dock från 821 till 810 miljoner kronor.

Swedbank var samtidigt den enda av jättarna som handlades på plus (upp 1,5 procent). Banken redovisade nettoresultat som var 11 procent bättre.

Följ dagens rapportbolag här nedanför (15 min fördröjning):