Här är skatterna som höjdes vid årsskiftet

Publicerad 2015-01-02 08:22

Skatter När det nya året ringdes in trädde ett antal nya skatter och lagar i kraft, bland annat höjda punktskatter på alkohol, tobak och fordon.

En hel del förändringar inom ramen för finansdepartementets frågor sker vid ingången till 2015. Utöver begränsningen av avdragsrätten för det privata pensionssparandet, från 12 000 kr till 1 800 kr per år, höjs ett antal punktskatter.

De riktigt stora punktskattehöjningarna vid årsskiftet gäller alla ”jästa” drycker, det vill säga framför allt öl och vin. Skatten höjs med 9 procent, medan punktskatten på spritdrycker stannar vid 1 procents höjning.

Samtidigt ökar tobaksskatterna med 6 procent. Det gäller för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak. Punktskatten på snuset höjs däremot med det dubbla, 12 procent.

Fordonsskatten höjs även den för de allra flesta bilar, lastbilar och lätta bussar. Innebörden av beslutet är att öka kostnaden för koldioxidrelaterad fordonsskatt. Det görs på två sätt, dels sänks utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut, dels höjs själva beloppet, från 20 till 22 kr.

Även fordon som drivs med etanol får ett höjt koldioxidbelopp med 1 kr till 11 kr, medan dieseldrivna fordon får en höjd bränslefaktor som innebär en liten höjning av fordonsskatten.

Samtidigt höjs också den viktbaserade fordonsskatten för lätta fordon med 14 procent , medan höjningen stannar vid 11 procent för dieseldrivna lätta fordon.

Förutom höjda punktskatter har det från och med nu även blivit dyrare att inte betala in trängselskatten i tid. Efter sex månader beläggs bilen med användningsförbud.

Den som har en total skuld på 5 000 kr för trängselskatt kan bli av med registreringsskyltarna samtidigt som bilen beläggs med användningsförbud. Den nya regeln gäller från årsskiftet om det har gått sex månader sedan skatten skulle ha betalats.

Nytt för i år är att även utländska fordon tvingas betala trängselskatt i Sverige.

Bland alla skatteändringar som genomförts den 1 januari finns även en skattereduktion. De som investerar i förnybara energikällor för egen förbrukning får en skattereduktion för ”mikroproduktion av förnybar el”.