Aktier Nu har rapportperioden i stort sett kulminerat, vilket får till följd att insiderhandeln satt ordentlig fart igen. Under denna och förra veckan har flera tunga insynspersoner gjort affärer i det egna bolaget, vilket har rapporterats till Finansinspektionens insynsregister.

Jonas Gustavsson, vd för Afry, tidigare ÅF Pöyry, har under sista veckan i juli sålt aktier i teknikkonsultbolaget till ett sammanlagt värde av cirka 4,5 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Totalt gjordes två affärer: På torsdagen såldes 11.738 aktier till en snittkurs på 294 kr per aktie, och på fredagen avyttrades 3.367 aktier till 291 kr per aktie. Efter transaktionen äger Jonas Gustavsson 40.581 aktier i bolaget, motsvarande 0,04 procent av kapitalet och 0,03 procent av rösterna i Afry, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vid lunchtid på måndagen den 2 augusti handlades aktien för 293 kr, och var då ned 0,1 procent för dagen.

Hexpols vd Georg Brunstam har under sista veckan i juli vid tre tillfällen sålt aktier i bolaget om sammanlagt nästan 37 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Avyttringarna har skett mellan kurserna 115-117 kr och totalt har 290.000 aktier sålts. Efter försäljningarna uppgår Georg Brunstams innehav i Hexpol till 655.000 B-aktier, motsvarande 0,2 procent av aktiekapitalet, enligt ägardatatjänsten Holdings. Utöver George Brunstams engagemang i Hexpol sitter han också som ordförande i AAK och som ledamot i Nibe.

Infreas styrelseledamot Pontus Lindvall har på torsdagen den 29 juli köpt 50.000 aktier för totalt 2,1 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Affären genomfördes till ett snittpris på 42,50 kr. Före affären ägde Pontus Lindvall 426.251 aktier i bolaget, motsvarande drygt 2,6 procent av rösterna och kapitalet. 

Johan Vogel, som är styrelseledamot i Heba, har under torsdagen den 29 juli sålt 16.434 B-aktier för cirka 2,4 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Transaktionen genomfördes till ett genomsnittligt pris på 143 kr per aktie. Före försäljningen ägde han 2,2 procent av kapitalet i bolaget och 2,9 procent av rösterna, motsvarande 298.000 aktier av typ A och 1,5 miljoner B-aktier.

Specialfettsbolaget AAK:s vd Johan Westman har på onsdagen den 28 juli köpt 18.000 aktier i bolaget och därmed ökat sitt totala innehav i AAK till 54.000 aktier. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget samt Finansinspektionens insynsregister. Utöver ovanstående köp har vd:n även utnyttjat teckningsoptioner som tilldelats genom det incitamentprogram som infördes i maj 2017, enligt pressmeddelandet.

AAK:s teknologichef, Karsten Nielsen, har däremot sålt 24.000 aktier i bolaget för totalt cirka 4,8 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Försäljningen som genomfördes under torsdagen den 29 juli och gjordes till ett pris på cirka 202,60 kr per aktie. Efter transaktionen äger Karsten Nielsen 42.000 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Per Bertland, avgående vd för Beijer Ref, har på fredagen den 23 juli sålt B-aktier i kylteknikbolaget till ett värde av 34,7 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Totalt sålde han 200.000 B-aktier till en kurs om 173 kr. Efter ovanstående affär äger Per Bertland drygt 7 miljoner A-aktier och strax över 0,3 miljoner B-aktier i bolaget, motsvarande 1,94 procent av kapitalet och 11,23 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Per Bertland, som varit vd för Beijer Ref sedan 2013, har i början av året meddelat sin avsikt att avgå som vd under 2021. B-aktien stängde på 178,2 kr på fredagen.

Två personer i Kindreds ledningsgrupp, teknikchefen Marcus Smedman och kommersiell chef Anne-Jaap Snijders, har sålt svenska depåbevis i bettingbolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Marcus Smedman sålde 10.000 depåbevis för 142 kr styck den 23 juli och Anne-Jaap Snijders sålde 13.800 sådana för 147 kr styck den 26 juli. De har efter dessa försäljningar 21.230 respektive 20.360 depåbevis kvar i Kindred, enligt Holdings. Kindred släppte sin rapport för det andra kvartalet på morgonen den 23 juli och aktien föll under dagen för att stänga 3 procent ned jämfört med dagen före.

 Pavel Hajman, som är informationschef på Husqvarna, har på tisdagen den 27 juli sålt 10.000 aktier i bolaget för 1,2 miljoner kr. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Avyttringen genomfördes till snittkursen 120,02 kr per aktie. Per den 23 juli ägde Pavel Hajman 81.957 Husqvarna-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.