Insiders Flera insiders har nyligen passat på att köpa aktier i de egna bolagen. Här är ett urval av de senaste transaktionerna som registrerats i Finansinspektionens insynsregister.

Oncopeptides styrelseordförande Per Wold-Olsen har på onsdagen köpt 185.540 aktier till ett värde av drygt 1,4 miljoner kronor i bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Affären gjordes till 7:60 kronor per aktie. Enligt bolagets hemsida uppgick hans innehav till 88.845 aktier per den 2 september 2021. Beskedet om ordförandens köp fick aktien att stiga 22 procent på onsdagen.

CR Ventures vd Jonas Litborn har på onsdagen köpt 100.000 b-aktier i bolaget till ett värde av 2,2 miljoner kronor. Aktierna köptes till kursen 22 kronor. Efter affären uppgår innehavet till 165.000 b-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings. I och med förvärvet är vd:n nu bolagets tredje största ägare.

Strax styrelseledamot Anders Lönnqvist har köpt totalt 592.284 aktier för drygt 2,5 miljoner kronor i bolaget. Transaktionerna gjordes den 7 och den 11 januari till kurserna 4:39 respektive 3:65 kronor per aktie. Han ägde per den 30 september runt 4,6 miljoner aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings. Innehavet motsvarande cirka 3,8 procent av aktierna. Investeringen är gjord via Anders Lönnqvists investmentbolag Servisen som på 1990-talet var verksamt inom optionshandel i Sverige.

SBB:s styrelseordförande Lennart Schuss har köpt 100.000 B-aktier i SBB. Aktierna köptes den 10 januari till kurs 62:05 kronor, vilket ger ett sammanlagt värde för transaktionen på drygt 6,2 miljoner kronor. Lennart Schuss ägde drygt 20 miljoner B-aktier och 190.000 D-aktier i SBB i slutet av november, enligt ägardatabasen Holdings.