Här är regeringens vårbudget

Publicerad 2017-04-18 08:07

Vårbudget Högre skatt för medel- och höginkomsstagare men sänkt skatt för pensionärer. Det är de största plånboksnyheterna i regeringens vårbudget som presenterades på tisdagen.

Som vanligt var mycket redan känt när finansminister Magdalena Andersson (S) på tisdagen presenterade den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2017.

Många förslag kommer dessutom formellt inte behandlas förrän i samband med höstbudgeten. Det gäller till exempel det förslag som ger medel- och höginkomsttagare högre skatt när brytpunkten för statlig skatt för tredje året i rad inte räknas upp lika mycket som tidigare. Det handlar dock inte om några jättesummor.

Även sänkt skatt för pensionärer aviseras nu men kommer ingå in höstbudgeten. Det innebär att pensionärer får sänkt skatt med som mest 200 kronor per månad nästa år. Det gör också att ”pensionärsskatten” avskaffas helt för inkomster upp till 14 000 kr i månaden.

Regeringen vill också att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent.

Om regeringen får som man vill så blir det också dyrare att flyga då en ny flygskatt ska införas. Dessutom vill regeringen införa ett bonus-malus system för miljöbilar som ska skattesubventionera miljöbilar medan nya bilar som släpper ut mycket ska straffbeskattas de första tre åren.

Satsningar redan i år

Men regeringen vill också satsa redan i år. Bland annat tillförs förlossningsvården 500 miljoner kr i vårändringsbudgeten, medan 100 miljoner kr extra satsas på barn- och ungdomspsykiatri i landstingen. Dessutom aviseras en förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården om 150 miljoner kr.

En halv miljard anslås till ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program. Dessutom förstärks gymnasieskolans introduktionsprogram med 150 miljoner kr.

Regeringen vill också satsa 700 miljoner kr på polisen medan försvaret får en halv miljard extra för att öka försvarsförmågan. En halv miljard satsas också på ”Klimatklivet” som ska öka omställningstakten till ett fossilfritt samhälle.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar i vårbudgeten.