Onsdagen bjuder på en rad spännande rapporter från tungviktare som SEB, Volvo och SCA för att nämna några.

Storbanken SEB förväntas rapportera relativt klena finansmarknadsrelaterade intäkter för det fjärde kvartalet, till följd av en svag marknadsutveckling.Det framgår i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför onsdagsmorgonens rapport.

Enligt Infront Datas snittestimat, baserat på 16 analytikers prognoser, väntas det fjärde kvartalets totala intäkter varit 11.472 miljoner kronor (11.847), med ett rörelseresultat om 5.501 miljoner kronor (6.101).

Räntenettot väntas ha ökat från det fjärde kvartalet 2017 medan snittestimaten för provisionsintäkter och tradingnetto pekar mot lägre nivåer.

”Efter starka provisionsintäkter under det tredje kvartalet förväntar vi oss att utvecklingen sekventiellt reflekterar de svaga finansmarknaderna”, skriver Morgan Stanley med påpekan att detta dels väntas ha påverkat det förvaltade kapitalet samt därutöver inneburit att SEB:s tradingnetto, likt annorstädes baserade banker, var klent.

SEB är tvåa ut av de nordiska storbankerna, dagen efter Swedbank, med bokslutssläpp. SEB har en högre andel av intäkter från storföretag och mindre från svenska bolån jämfört med Swedbank som är en mer hushållsfokuserad bank.

Under 2017 tyngdes SEB:s helårsresultat av nedskrivningar medan det gångna årets vinst hjälpts av positiva engångsposter. Per aktie förväntas helårsresultatet ha förbättrats till 10:58 kronor (7:47). Snittestimatet för utdelningen ligger på 6:36 kronor per aktie, med ett spann på 6:00-7:80 kronor (5:75).

Utdelning och lastbilsorder avgörande för Volvo

Orderingången och rörelsemarginalen i Volvos lastbilsverksamhet är som vanligt viktig läsning i fordonskoncernens rapport. Utdelningsnivån som Volvo föreslår i bokslutet kommer också att dra till sig stort intresse.

Det framgår av en rad analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Volvorapporten.

Frågan är om Volvo känner sig tryggt med att höja den ordinarie utdelningen, eller till och med föreslår en extra utdelning, med tanke på hur bolaget ser på sina utsikter.

”Vi räknar nu med en ökad ordinarie utdelning till 5:25 kronor och en extra på 2:50 kronor. Ökad utdelning är avgörande för att marknaden ska tro att Volvo är mer lättrörligt”, skriver Danske Bank i en analys.

DNB Markets räknar däremot inte längre med att Volvo lämnar en extra utdelning för 2018 med hänvisning till det osäkra makroläget och risken för höga kostnader för återkallade fordon. Banken tror i stället på att den ordinarie utdelningen höjs till 5:25 kronor (4:25).

I början av januari meddelade också Volvo att det reserverar 7 miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2018 relaterat till uppskattade kostnader för att hantera det komponentproblem som bolaget informerade om i oktober.

Kepler Cheuvreux tror att Volvo, trots reserveringen, kan ha en nettokassa på cirka 40 miljarder kronor, eller 20 kronor per aktie.

”Trots att industrin är cyklisk och Volvo behöver hålla jämna steg med stora sektorkollegor vad gäller ratingen för att styra sin kundfinansiering, tror vi att det finns utrymme för en extra utdelning om minst 5 kronor utöver en ordinarie utdelning på 4:50 kronor”, skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

Utvecklingen för Volvo Lastbilar bedöms ha varit fortsatt stark under kvartalet och ingen dramatisk nedgång är nära förestående, menar Danske Bank.

”Trots att vi har sett en ökad makroekonomisk osäkerhet räknar vi inte med någon recession på kort sikt. Den nuvarande efterfrågesituationen har troligen varit fortsatt solid i kvartalet och vi räknar med liknande utsikter som under tredje kvartalet för de huvudsakliga lastbilsregionerna”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

För det fjärde kvartalet pekar genomsnittet av elva analytikerestimat, som Infront Data sammanställt, på ett justerat rörelseresultat för Volvokoncernen på 10,5 miljarder kronor (7,1) med en rörelsemarginal på 10,2 procent (7,8).

Snittestimatet för Volvo Lastbilars rörelsemarginal uppgår till 11,0 procent (9,2) för kvartalet.

Orderingången på lastbilar väntas samtidigt ha minskat 6 procent till 65.416 fordon under fjärde kvartalet, enligt Infront Datas snittestimat.

Vinstökning och Östrand i fokus för SCA

SCA väntas redovisa en ordentlig vinstökning för det fjärde kvartalet med hjälp inte minst av ökade volymer från den nya massaanläggningen i Östrand. Att driftsättningen fortsätter att följa plan är därför av stor betydelse.

På lite längre sikt finns frågetecken kring bolagets stora exponering mot cykliska segment som just massa, sågade trävaror och containerboard – som alla visat tecken på vikande efterfrågan.

Den bilden ger några analytiker inför skogsbolagets bokslutsrapport.

”Efter en ordentlig multipelkontraktion anser vi fortsatt att vinstförväntningarna är alltför pessimistiska och ser därför positiv risk reward”, skriver Nordea, som tror på en sekventiell vinstökning i det fjärde kvartalet, i ett marknadsbrev efter höstens kursnedgång.

Enligt Infront Datas sammanställning av sju analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett justerat rörelseresultat om 1.161 miljoner kronor (786) och en justerad rörelsemarginal om 23,3 procent (18,5).

SCA investerar totalt 7,8 miljarder kronor i Östrand för att mer än fördubbla produktionskapaciteten av blekt barrsulfatmassa till 900.000 ton årligen. Produktion inleddes i juni 2018 och så sent som i samband med niomånadersrapporten förklarade vd Ulf Larsson att det mesta följde plan och att kvaliteten på den producerade massan var ”riktigt bra och stabil redan från början”.

Bank of America Merrill Lynch, som har ett underperform-betyg på SCA, menar dock att allt detta är väl känt och att risken snarast är på nedsidan.

”Alla eventuella förseningar i produktionsökningen skulle sannolikt tolkas negativt av marknaden”, skriver bankens analytiker i en analysuppdatering.

Under påföljande kvartal blir, utöver Östrandproduktionen, marknadsutvecklingen avgörande för SCA:s resultat, varför bolagets utsiktskommentarer är av stort intresse.

Under hösten har massapriserna backat från sommarens rekordnivåer, medan kraftlinerpriserna till synes toppat under det fjärde kvartalet. Även sågade trävaror har haft det tungt, visade träindustriföretaget Setras senaste rapport.

”Vi är tunga i Kina och Mena-området och det är där vi har upplevt svagare marknader. Priserna gick rejält ned i Egypten i det fjärde kvartalet”, kommenterade vd Hannele Arvonen för Direkt.

Rapporten väntas på onsdagen 30 januari, klockan 8.

Foto: Pixabay
Fonder
Ny fond fokuserar på försvars- och säkerhetsindustrin"Ingenting är mer hållbart och etiskt än att försvara sig"
Räntan
Analytiker om reporäntan: Färdighöjt för denna gångRiksbankens besked var oväntat mjukt
Börsen
Börsen vände uppåt
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens analyser
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Starkt resultat av Atlas Copco – aktien rusar på börsen
Foto: istockphoto
Valuta
Kraftig kronförsvagning efter Riksbankens mjuka besked
Resa
Risk för flygkaos på fredag – här är dina rättigheter vid flygstrejk
Räntan
Riksbanken skjuter fram nästa räntehöjningSpår långsammare höjningstakt
Aktieråd
Tre aktier med olika rådAFV har tittat närmare på STG, Avanza och SAS
Event
Karlstad 7 maj: Haskels bästa aktietipsGå gratis på Stora Placeringskvällen
Rapport
Swedbanks resultat klart över förväntan
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF över förväntan
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Rapport
Starkt resultat av ståltillverkaren
Rapport
Stora Enso slog förväntningarna
Analyser
Flera riktkurshöjningar efter stark rapport
Rapport
Intäkterna minskar för Net EntInleder återköp av egna aktier
Rapport
Högre förlust än väntat för Norwegian
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias omsättning ökade
Rapport
Förlust för Nokia
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Essity något bättre än väntat
Rapport
Assa Abloy nådde inte upp till förväntningarna
Rapport
Klart bättre för AxfoodStarkt lyft av e-handeln
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Haldex: Högre resultat men försämrat marknadsläge
Rapport
Bygghemma: Kraftig organisk tillväxt
Placera
Kapitalförvaltaren: Här ska du placera när tillväxten tar fart
Foto: Janerik Henriksson/TT
Swedbankhärvan
DI: EBM har gjort ny husrannsakan hos Swedbank
Krönika
Därför ska du inte spara hos storbankerna