Sektor Handelsbanken lanserar nu ”Fokuslistan”, som normalt ska innehålla tio av bankens sektorfavoriter. I premiärutgåvan redovisas dock elva favoritaktier i olika sektorer.

Det defensiva valet inom basindustrin är Boliden. Aktien är attraktivt värderad, inte minst med tanke på Bolidens vinstkvalitet och tillväxtmöjligheterna. Handelsbanken tror att Boliden kan återta sin ställning som högutdelare under 2020-2021, med en total direktavkastning på 6 procent.

Övriga aktier på Fokuslistan är Electrolux Professional, Fortum, John Mattson, Sampo, Sandvik, Lundin Energy, Essity, Getinge, Tele2 och Nokia. 

Electrolux Professional är en aktie med hög risk, men också med stor potential. Hittills har bolaget inte fått några större avbokningar på grund av pandemin. Affärsmodellen är ”tillgångslätt” och den i kombination med höga bruttomarginaler driver både vinstmarginal och kassaflöde.

Fortum tillhör också sektorsfavoriterna. Bolaget har en ”attraktiv mix av tillgångar” och det ökande ägandet i tyska Uniper ger stora synergieffekter på sikt, menar Handelsbankens analytiker.

”Väder, covid-19-pandemin och låga oljepriser har sänkt elpriserna. Då en betydande del av Fortums kraftproduktion under 2020-21 är prissäkrad är effekten för bolaget dock begränsad i nuläget”, skriver analytikerna i Fokuslistan, och konstaterar att aktien är en intressant placering i det nuvarande marknadsklimatet.

John Mattson är en favorit i fastighetssektorn, med uthyrning av bostäder i Storstockholmsområdet. Det är en verksamhet med små risker, då vakansgraden är låg och efterfrågan konstant.

”Bolagets huvudsakliga vinst- och värdedrivare, renoveringar och förtätning, kommer att vara fortsatt i spel under lång tid”, motiverar analytikerna valet.

Det största nordiska sakförsäkringsbolaget Sampo har dragit nytta av nedstängningarna och den milda vintern, två faktorer som bidragit till ett minskat antal skadekrav. Handelsbanken anser att Sampo befinne sig i ”en medvind som kan hålla i sig ett tag”. Det skulle innebära att utdelningskapaciteten stärks inför nästa år.

Sandvik är sektorfavoriten inom Industri. Visserligen tar aktien ordentligt med stryk under pandemin, men bolaget har en stark motståndskraft när det gäller nedgångar i konjunkturen. Den motståndskraften kan bli en katalysator när uppgången väl kommer, resonerar Handelsbanken.

De norska oljefälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup utgör huvuddelen av Lundin Energys verksamhet. Bolagets löpande utgifter per fat oljeekvivalenter är ”betydligt lägre än för de flest konkurrenter”, skriver analytikerna.

Även om oljepriserna befinner sig på en låg nivå under tid kan Lundin Energy ändå öka utdelningen och minska sina skulder framöver.

Defensiva Essity har en fortsatt hög efterfrågan på huvudprodukterna efter spåren av pandemin, då hygien står i fokus i hela världen. Det blir en av den närmaste framtidens nya långsiktiga trender i samhället, tror Handelsbankens analytiker.

Trots att prognoserna höjts för bolaget har det inte gått bättre än Stockholmsbörsen i år. Under 2020-2022 handlas aktierna till p/e 16, vilket är ”attraktivt givet vinststabiliteten”.

Getinge står starkt i turbulensen under pandemin, och efterfrågan på bolagets produkter har aldrig varit större, till exempel hjärt- och lungmaskiner. Inom detta område är bolaget världsledande, konstaterar Handelsbanken. Baserat på bankens prognos för 2021 handlas aktien till p/e 15, och därför bör det finnas utrymmer ”för högre värderingsmultiplar”.

Tele2 är en aktieägarvänlig högutdelare, enligt Handelsbanken. Bolaget genomför just nu ett omstruktureringsprogram som ska spara 1 miljard kr. Samtidigt pågår integrationen av Com Hem och analytikerna i Handelsbanken tror att synergierna i den processen blir större än utlovat.

Kassaflödet från de länder där Tele2 har solida marknadspositioner kan ligga som grund för höga utdelningar. Bolaget är finansiellt starkt, och analytikerna tror att den uppskjutna utdelningen kommer under hösten.

Nokias bruttomarginal förbättras stadigt och bolaget plockar nya marknadsandelar. Då värderingen av Nokia är bland de lägsta i sektorn och bolaget är därför en potentiell uppköpskandidat för någon av de stora amerikanska telekomaktörerna.

Men Nokia håller på att ta in på konkurrenterna, inte minst genom bolagets ”uppdaterade produkter inom 5G”. Och i kombination med blockaden av Huawei kan Nokia ta tillbaka en del av de förlorade marknadsandelarna både i USA och i Europa.

Avslutar Aktieportföljen

Fokuslistan kommer att vara ett bestående element i den marknadsinformation som publiceras av banken. Normalt uppdateras listan med sektorfavoriterna en gång varje månad, men vid rekommendationsförändringar kan uppdateringarna ske snabbare.

I samband med att Fokuslistan etableras avslutar Handelsbanken den tidigare Aktieportföljen. Dock ska inte Fokuslistan ses som en portfölj, utan just bara som favoritaktier i olika sektorer.

Valen av bolag återspeglar Handelsbankens aktieanalytikers bedömningar om vilka aktier som har störst potential på tolv månaders sikt.