Analyser (Uppdateras) SBB, Calliditas och Saab har fått nya köprekommendationer och höjda riktkurser i fredagens analysskörd.

Pareto Securities höjer sin rekommendation för SBB till köp från behåll. Riktkursen höjs till 60 från 59 kr. Det framgår av ett marknadsbrev.

Carnegie höjer sin rekommendation för Calliditas till köp från behåll. Riktkursen sänks till 120 från 125 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på 81,30 kr föregående handelsdag.

Carnegie höjer sin rekommendation för Saab till köp från behåll. Riktkursen höjs till 285 från 260 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde upp 7,6 procent till 227,80 kr på torsdagen.

Nordea Markets har återupptagit bevakning av Elekta med rekommendationen behåll. Det framgår av en analys. Nordea har ingen riktkurs vid rekommendationen behåll, men noterar i analysen ett ”fair value”, rimligt värde, på 90 kr för aktien.

DNB Markets sänker däremot riktkursen för Elekta till 110 kr från 120 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 80:34 kronor föregående handelsdag.

SEB sänker också riktkursen för strålterapisystemleverantören Elekta till 87 kr från tidigare 103 kr med en bibehållen rekommendation om behåll. Det framgår av en analys på fredagen. I bankens långsiktiga antaganden kommer Elektas marginaler till slut att gå tillbaka till normaliserade nivåer, men takten i återhämtningen väntas bli utdragen. Med en hög osäkerhet i nuläget anser SEB att det är berättigat att använda en högre riskpremie i analysen av bolaget.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Fagerhult till 65 kr från 80 kr. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

DNB Markets höjer sin rekommendation för Lundbergs till köp från behåll. Riktkursen höjs till 515 från 510 kr. Det framgår av en analys. Aktien stängde på 437,20 kr föregående handelsdag.

ABG Securities inleder bevakning av forskningsbolaget Irlab med ett riktkursintervall på mellan 22-54 kr per aktie. Det framgår av en analys på fredagen utfärdad under analysgaranti där bolaget betalat för analystäckningen. Enligt analysen bedöms partnerskapsavtalet för läkemedelskandidaten mesdopetam, som ingicks med Ipsen under sommaren 2021, öka sannolikheten för att läkemedelskandidaten når framgång i sin behandling mot ofrivilliga överrörelser (dyskinesier) orsakade av läkemedlet Levodopa vid behandling av Parkinsons sjukdom. Avtalet med Ipsen beskrivs av ABG som ett första bevis för att Irlabs affärsstrategi fungerar. Irlab stängde på torsdagen vid en kurs på 34,65 kr per aktie.

JP Morgan har sänkt sin rekommendation för Storskogen till undervikt från neutral. Riktkursen sänks till 24 från 46 kr. Det framgår av en analys på fredagen. JP Morgan intar en försiktigare hållning till Storskogens förvärvsdrivna affärsmodell. Banken påpekar att nuvarande marknadsförhållanden inte är fördelaktiga för att ta in nytt kapital. Detta bedöms vara nödvändigt för att Storskogen ska upprätthålla nuvarande förvärvstakt. JP Morgan var en av rådgivarna när Storskogen gick till börsen förra året. På fredagseftermiddagen hade Storskogen stigit 2,4 procent till 27,13 kr.