Analyser (Uppdateras) Fredagens analysskörd är mager inför pingsthelgen. Efter rapporten har bland annat Embracer fått flera upprepade köprekommendationer och höjda riktkurser.

Berenberg Bank höjer riktkursen för Embracer till 325 kr från 300 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det skriver Reuters. Aktien stängde på torsdagen på 243 kr.

Även Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Embracer till 320 kr från 315 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken.

Handelsbanken Capital Markets höjer också riktkursen för Embracer, till 320 kr från 306 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

Jefferies International sänker sin rekommendation för Securitas till behåll från köp. Riktkursen dras ned till 150 från 170 kr. Det skriver Reuters. Securitas stängningskurs på torsdagen var 137,85 kr.

Carnegie höjer sin rekommendation för Lifco till köp från behåll. Riktkursen höjs till 215 från 169 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Aktien stängde på 171,50 kr föregående handelsdag.

DNB sänker i en uppdragsanalys, där bolaget har betalat för analysen, sitt riktkursintervall för forskningsbolaget Isofol Medical till mellan 13-23 kr från tidigare 21-37 kr. Det framgår av en analys daterad den 20 maj. Det sänkta riktkursintervallet grundar sig i det nya aktieantalet i samband med kapitalanskaffningen samt en bedömning om ökade kostnader relaterat till aktiviteter i samband med pre-kommersialisering.

Redeye bedömer att forskningsbolaget Bioarctic är ”kraftigt undervärderat”. Det framgår av en analys på fredagen där det motiverade värdet för aktien sätts till 208 kr. Redeyes analyser är vanligen uppdragsanalyser där bolaget i fråga betalar Redeye för bevakningen. I analysen tillskrivs läkemedelskandidaten lecanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom ett värde på 197 kr, motsvarande 93 procent av värderingen och Abbv-0805 vid behandling av Parkinsons sjukdom 16 kr per aktie. Justerat för administrationskostnader landar värderingen på just 208 kr per aktie. Strax före klockan 11 på fredagen steg Bioarctic med nästan 8 procent till 85 kr.

Redeye höjer i en uppdragsanalys, där bolaget har betalat för analystjänsten, det motiverade värdet för medicinteknikbolaget Irras till 13 kr från tidigare 9 kr. Det framgår av en analys daterad den 20 maj. Redeye framhåller att försäljningsutsikterna för bolaget har hållits tillbaka av externa nedskärningar och coronaviruset. Irras fokus på klinisk validering skriver Redeye är kritiskt för att bygga en långsiktig plattform. Analytikern Oscar Bergman, vid Redeye, äger enligt analysen aktier i Irras. Strax före klockan 11 hade Irras aktie stigit med drygt 4 procent till 5,45 kr.