Insiders Under de senaste dagarna har flera insiders sålt i Nordnet och Ica samtidigt som det noterats köp ibland annat BillerudKorsnäs och Embracer. Här är ett urval av de senaste dagarnas transaktioner som registrerats i Finansinspektionens insynsregister.

Försäljningar i Nordnet efter lockup-period

Nordnet Banks kommunikationschef Johan Tidestad sålde i måndags 75.000 Nordnet-aktier för sammanlagt 11,7 miljoner kronor. Efter transaktionen äger han 75.478 Nordnet-aktier enligt ägardatatjänsten Holdings. Han har således sålt ungefär hälften av sitt innehav av Nordnet-aktier.

”Det handlar om privatekonomiska skäl. Mer än så vill jag inte egentligen kommentera det. Jag tror stenhårt på Nordnet och den väg vi har stakat ut framåt. Vi har bara börjat skrapa på ytan när det gäller att ta tillvara vår potential på den nordiska sparmarknaden”, säger Johan Tidestad till Nyhetsbyrån Direkt.

Genom försäljningen blev han den tredje insynsperson som rapporterat försäljning av aktier i Nordnet just i måndags.

Tidigare på tisdagen framgick nämligen att Carina Tovi, som är verksamhetschef och personalchef vid Nordnet, i måndags sålde 65.000 Nordnet-aktier för sammanlagt 10,1 miljoner kronor. Hon sålde 42 procent av sitt innehav.

Därefter meddelades att även Anna Bäck, styrelseledamot i Nordnet, i måndags sålde 60.000 aktier i nätmäklaren för 9,3 miljoner kronor. Det utgjorde 37 procent av hennes innehav av Nordnet-aktier.

Det är närmare 13 månader sedan Nordnet noterades på Stockholmsbörsen. Medlemmar i koncernledningen omfattades enligt prospektet av ett lock-up-avtal under 365 dagar från första handelsdag som var den 25 november 2020.

Styrelseledamöter i Ica säljer inför avnoteringen

Anette Wiotti sålde sitt innehav på 6.455 aktier i ICA, där hon är styrelseledamot, den 16 december. Aktierna såldes till kurs 534 kronor utanför handelsplats, vilket innebär ett sammanlagt värde om cirka 3,5 miljoner kronor på transaktionen. Hennes aktieinnehav uppgick till 6.455 aktier innan affären, enligt ICA:s hemsida.

Magnus Moberg sålde sitt innehav på 50.000 aktier i ICA, där han är styrelseledamot, den 16 december.  Aktierna såldes till kurs 534 kronor utanför hendelsplats, vilket innebär ett sammanlagt ärde om 26,7 miljoner kronor på transaktionen. Hans aktieinnehav uppgick till 50.000 aktier innan affären, enligt ICA:s hemsida.

Köp i Billerud och Embracer mfl

Jan Svensson har köpt 7.000 aktier i Billerud Korsnäs, där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 159 kronor enligt Finansinspektionens insynsrapportering. Aktieposten kostade totalt drygt 1,1 miljoner kronor. Billerud Korsnäs föll på måndagen 11 procent på Stockholmsbörsen efter att bolaget meddelat att det köper Verso, en tillverkare av bestruket papper i Nordamerika, för cirka 825 miljoner dollar.

IAR Systems styrelseordförande Nicolas Hassbjer har via bolag köpt 45.000 aktier i bolaget för sammantaget 4,5 miljoner kronor.  Aktieköpen gjordes i två olika transaktioner, den 20 och 21 december. Före ovanstående transaktioner uppgick Nicolas Hassbjers innehav i IAR Systems till 82.605 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Quartiers Properties styrelseordförande Jörgen Cederholm har, via det delägda bolaget Rocet, köpt 500.000 aktier för knappt 2,2 miljoner kronor. Transaktionen gjordes den 17 december till kursen 4:38 kronor per aktie. Per den 17 december ägde Jörgen Cederholm 76.731 aktier och Rocet ägde, den 30 september, cirka 4,4 miljoner aktier i Quartiers Properties, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Jacob Jonmyren, som är styrelseledamot i Embracer, har köpt 12.000 B-aktier i gamingbolaget för sammanlagt drygt 1 miljon kronor. Aktierna köptes den 21 december till kurs 85:70 kronor, alltså strax efter att bolaget annonserat flera storförvärv. Efter aktieköpet uppgår Jacob Jonmyrens innehav i Embracer till 42.000 B-aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Hans Skruvfors har köpt 30.000 aktier i Humble, där han är styrelseledamot. Köpet gjordes till kursen 25:45 kronor och affären var därmed värd 763.500 kronor. Hans Skruvfors saknade tidigare aktieinnehav i Humble, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Bioinvents styrelseledamot Bernd Seizinger har på måndagen köpt 15.702 aktier i forskningsbolaget för knappt 0,8 miljoner kronor. Köpen har gjorts till genomsnittliga aktiekurser som sträcker sig från 47:72 till 48:80 kronor. Enligt Bioinvents hemsida har Bernd Seizinger ett innehav om 4.298 aktier i Bioinvent.

Vestums styrelseledamot Olle Nykvist köpte på måndagen 25.862 aktier till ett värde av 3 miljoner kronor i bolaget. Köpet gjordes till kursen 116 kronor. Per den 30 november uppgick Olle Nykvists innehav i Vestum till 4,5 miljoner aktier, motsvarande 3,9 procent av kapital och röster i bolaget. Detta enligt ägardatatjänsten Holdings.

Försäljningar i K2A och Midsummer

Ludwig Holmgren, som är styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter, har avyttrat sammanlagt 250.000 B-aktier i bolaget. Vidare har bolagets styrelseordförande Johan Thorell och styrelseledamot Johan Ljungberg och förvärvat 167.000 respektive 83.000 B-aktier i bolaget. Samtliga transaktioner genomfördes på fredagen till kurser mellan 59:80 och 61:50 kronor per aktie, utanför ordinarie handelsplats. Efter transaktionen uppgår Ludwig Holmgrens innehav till 4,9 procent av rösterna i bolaget och 2,4 procent av kapitalet. Innan transaktionen uppgick innehavet till drygt 5 procent av rösterna och 2,7 procent av kapitalet. Detta enligt ägardatatjänsten Holdings.

Midsummers styrelseledamot Claes Hofmann har sålt 47.619 aktier i bolaget till ett värde av cirka 0,8 miljoner kronor. Aktierna såldes på måndagen till ett pris om 16:15 kronor per aktie. Enligt bolagets hemsida ägde Claes Hofmann 80.952 aktier i bolaget. När den informationen uppdaterades framgår inte.