Här är blankarnas favoritaktier

Publicerad 2015-04-21 12:30

Aktier De stora finansjättarna och flera hedgefonder fortsätter att spekulera i nedgångar i flera svenska aktier. Här är blankarnas favoritaktier just nu.

Genom att blanka (ligga kort) i en aktie kan man tjäna pengar om aktiekursen sedan faller. Detta görs genom att man lånar aktier som man sedan säljer i hopp om att aktiekursen sedan ska falla. I så fall kan du nämligen köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs och återlämna dem till de som lånat ut dem. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset har du gjort en vinst.

Det går utmärkt att som privatperson blanka aktier men då handlar de förstås om betydligt lägre volymer än tungviktarna på marknaden. Många hedgefonder har till exempel stora blankningspositioner i svenska aktier. Om positionerna är större än 0,5 procent av aktiekapitalet måste detta anmälas till Finansinspektionen som varje dag offentliggör dessa positioner.

Om man tittar närmare på blankningslistan kan man just nu se att flera aktörer nyligen ökat sina blankningspositioner i vissa aktier.

Ett sådant exempel är Eniro. Under april månad har Highbridge Capital successivt ökat blankningspositionen i bolaget och i förra veckan motsvarande positionen 1,1 procent netto.

Även Polygon Global Partners spekulerar i en nedgång för Eniro. Den senaste tiden har nettopositionen successivt ökats och motsvarar nu 1,32 procent. Samtidigt har Och-Ziff Management Europe ökat till 0,94 procent.

En annan aktie som blankats hårt är MTG. UBS har nu en blankat position som motsvarar hela 2,83 procent av aktiekapitalet medan Marshall Wace har en position motsvarande 1,01 procent.

Ett annat exempel är Millennium International Management som satsar på en nedgång i Medivir med en position motsvarande 2,12 procent av aktiekapital.

Strålterapibolaget Elekta är som vanligt flitigt förekommande på blankningslistan. Odey Asset Management rapporterade i mitten av april en nettoposition motsvarande 2,4 procent av aktiekapitalet. Millennium International Management har en position motsvarande 0,77 procent medan Naya Management har en position på 1,52 procent av aktiekapitalet. Samtidigt har Cadian Capital en position på 1,23 procent.

Även Sandvik blankas hårt. Till exempel hade Lansdowne Partners i slutet av förra veckan en nettoposition motsvarande 2,03 procent medan Marshall Wace rapporterade en position på 0,73 procent vid månadsskiftet.