Fonder Året har hittills varit lyckosamt för två fondkategorier, fastighetsfonder och småbolagsfonder. Det konstaterar Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza. Snittavkastningen för de tio bästa fonderna är 58,9 procent i år.

Den allra bästa fonden, det vill säga den som stigit mest sedan årsskiftet, är IKC Fastighetsfond A, upp 66 procent. Och under de senaste fem åren har fonden erbjudit sina sparare en avkastning på cirka 200 procent.

”Det motsvarar 24,6 procent per år mätt som en årlig genomsnittlig effektiv avkastning (CAGR)”, skriver han Nicklas Andersson på Avanzas hemsida och tillägger att fonden fonden har 11 971 sparare enbart hos Avanza.

Come back för fastighetsfonder

Under ett par år före 2021 var många sparare ointresserade av fastighetsfonder, även fast de presterade bra redan 2020. Men i år har det vänt, uppger han, och det med besked.

Det är den ökande inflationen kombinerat med låga räntor som skapar en ”intressant situation” för fastighetsbolagen, menar Nicklas Andersson. Kombinationen ger en låg finansieringskostnad, då räntekostnaderna utgör en stor del av kostnadsbasen för bolag i fastighetssektorn.

När hyresintäkterna, som vanligtvis är kopplade till inflationen, nu justeras upp. Är det förmånligt för fastighetsbolagen.

Fyra av tio på listan

”Det återstår naturligtvis att se om den höga inflationstakten består och därmed får effekt på bolagens finansieringskostnader”, skriver han också.

Fastighetsfonder kniper fyra av platserna på topp-tio-listan medan småbolagsfonder kniper tar tre av platserna.

De största innehaven i IKC Fastighetsfond är SBB, Balder, Sagax och NP3 Fastigheter och där har alla utom Balder, mer än fördubblats sedan årsskiftet.

Den näst bästa fonden på Andersson tio-i-topplista är Schroder ISF Global Energy A Acc USD, en fond inriktad mot traditionella energibolag.

”Vi har i rekordfart sett en energikris bubbla upp till ytan i samband med återstarten av global ekonomi. Det har fått priser på bland andra olja, kol och naturgas stiga kraftigt vilket också syns i fossiltunga energifonder. Detta till trots är det relativt få sparare som väljer fossiltunga fonder i jämförelse med fonder som fokuserar på förnybar energi”, skriver Nicklas Andersson.

Småbolagsfonder med fastighetsinnehav

På tredje plats hamnar den första småbolagsfonden, Danske Invest Sverige Småbolag SA SEK.

”En intressant spaning ned i listans anatomi visar dessutom att två av tre småbolagsfonder har flera fastighetsbolag bland toppinnehaven”, skriver Nicklas Andersson och tillägger att Danske Invest Sverige Småbolags toppinnehav är SBB, NP3 Fastigheter och Sagax, som alla stigit minst 100 procent sedan årsskiftet.

Tabell: Nedanstående tabell visar uppgången för de tio bästa fonderna sedan den 1 januari 2021:

Årets bästa fonder Upp i år, %
IKC Fastighetsfond 66,19
Schroeder ISF Global Energy A Acc 64,99
Danske Invest Sverige Småbolag 60,11
Odin Fastihget C SEK 58,48
Thematica – Future Mobility 58,09
SEB Fastighet Norden A 57,63
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 57,62
Odin Small Cap C SEK 57,01
DNB Fund – Private Equity retail C 56,10
Humle Småbolagsfond 55,98
Källa: Avanza, 16/11 -21