Rapporter På torsdagsmorgonen drar rapportperioden igång på allvar när jättar som Ericsson, Telia och Tele2 rapporterar. Här är vad analytikerna kommer att titta närmare på kring dessa rapporter.

Ericsson: Marginalutveckling och finansiella mål i fokus

När det gäller Ericsson är det marginalutvecklingen under andra halvåret tillsammans med ledningens kommentarer kring de finansiella målen för 2020 som står i fokus då bolaget lägger fram sin rapport för det tredje kvartalet och samma dag håller en uppdatering kring strategin. Det framgår av en rad analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Ericssons rapport torsdagen den 17 oktober.

Investerare har tagit fasta på Ericssonchefen Börje Ekholms besked i halvårsrapporten om att strategiska kontrakt, med en initialt lägre lönsamhet, skulle påverka marginalen negativt under ”några kvartal” framöver. Sedan dess har Ericssonaktien gått ned 8,5 procent och marginaloron är fortfarande ett hett ämne.

”Vi förväntar oss att kommentarer kring framtida marginalutspädning från tidiga 5G-utbyggnader, tester och i konkurrens tagna marknadsandelar kommer att stå i fokus hos investerare och ytterligare försiktiga kommentarer av ledningen på det temat kan fortsätta att tynga aktien”, skriver Deutsche Bank i en analys.

SEB bedömer däremot att risken för negativa triggers kring Ericsson är begränsad under det andra halvåret efter den senaste tidens svaga aktiekursutveckling.

Vidare gör Ericsson en avsättning om 12 miljarder kronor som belastar tredje kvartalet. Avsättningen baseras på en bedömning om hur mycket uppgörelsen med de amerikanska myndigheterna DOJ och SEC, kring misstänkta brott mot den amerikanska mutlagstiftningen FCPA, kommer att kosta.

Exklusive avsättningen ligger snittestimatet i Infront Datas sammanställning av 18 analytikers prognoser på en justerad rörelsemarginal om 8,9 procent (7,0) tredje kvartalet och en justerad bruttomarginal på 37,1 procent (36,9).

Ericsson väntas ha gynnats av en god efterfrågan under kvartalet tillsammans med valutakurser som har utvecklats fördelaktigt för bolaget. Intäkterna väntas ha växt 4,4 procent till 56,2 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet i fjol, enligt Infront Data.

Jämfört med det andra kvartalet 2019 innebär det en försäljningsuppgång på 2,6 procent. Det kan ställas mot Ericssons egen guidning, som gjordes i rapporten för det andra kvartalet i juli, om att koncernförsäljningens säsongsberoende mellan kvartal två och tre är +3 procent baserat på genomsnittet för de senaste två åren.

SEB räknar också med att Ericsson uppdaterar sina finansiella mål för 2020, i samband med sin strategiska uppdatering på rapportdagen den 17 oktober, för att justera för förbättrade valutakurser, förvärvet av Kathrein och en förbättrad USA-marknad.

”Sammantaget räknar vi med att Ericsson guidar för ett försäljningsintervall på 235-245 miljarder kronor och en underliggande ebit-marginal på minst 10 procent”, skriver SEB.

I november i fjol höjde Ericsson sitt finansiella mål för försäljningen år 2020 till 210-220 miljarder kronor och upprepade målet om en rörelsemarginal på mer än 10 procent 2020. Det långsiktiga marginalmålet om 12 procent ska nås senast år 2022.

Telia: Analytiker hoppas på bättre trender

Telia har förväntningar på sig att med start under det tredje kvartalet kunna leverera bättre trender än vad bolaget hade under årets första halva. Det framgår av en rad analyser, där det blir tydligt att marknaden tagit fasta på Telias egen prognos om att andra halvåret ska bli bättre än det första.

”Efter att ha rapporterat en negativ organisk ebitda-tillväxt de senaste kvartalen så ser vi att det finns en stor sannolikhet att Telia i det tredje kvartalet bryter denna trend för att sedan i det fjärde kvartalet faktiskt leverera en positiv organisk ebitda-tillväxt, vilket i sin tur bör räcka för att lyfta aktien fortsatt”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev inför Telias kvartalsrapport.

Den senaste tidens prishöjningar, lättare jämförelsetal jämfört med i fjol och kostnadssänkningar väntas ha bidragit till bättre trender i Sverige under det tredje kvartalet, jämfört med under det första halvåret, menar Morgan Stanley och får medhåll av Credit Suisse.

”Vi räknar med en fortsatt förbättring i trenden för de mobila tjänsteintäkterna i Sverige till oförändrad, jämfört med -0,4 procent under det andra kvartalet 2019 i huvudsak drivet av prisökningarna i kvartalet”, skriver Credit Suisse.

I Finland har konkurrenstrycket däremot ökat under det tredje kvartalet, vilket enligt flera analytiker väntas resultera i en underliggande resultatnedgång för Telia på den finländska marknaden.

För det tredje kvartalet ligger snittestimatet av sju analytikers prognoser, som Infront Data har sammanställt, på ett justerat ebitda-resultat på 8.109 miljoner kronor för koncernen (6.977).

”Vi tror även att Telia kommer att kunna nå sin cash-flow guidance på 12-12,5 miljarder kronor dock i den nedre delen på denna range”, skriver Danske Bank.

Analytikerkåren som helhet tvivlar dock på att Telia når upp till sin prognos för helåret 2019. Infront Datas snitt av tre estimat ligger på ett sådant kassaflöde på 11,9 miljarder kronor 2019, en ökning från 10,8 miljarder kronor 2018.

Tele2: Stabila trender på svenska marknaden

Trenderna på den svenska marknaden för mobiltelefoni väntas ha varit relativt stabila för Tele2 under det tredje kvartalet.

”Vi räknar med att Tele2:s resultat för det tredje kvartalet innehåller få överraskningar, med liknande inhemska intäktstrender jämfört med föregående kvartal”, skriver Deutsche Bank i en analys och får medhåll av Morgan Stanley som kallar Tele2:s tredje kvartal för ”händelsefattigt”.

Med en kursuppgång på drygt 20 procent hittills i år har dock Tele2 en del att försvara, menar andra analyshus.

”Tele2 står inför tuffare jämförelsetal och har varit fokuserad på volym till skillnad från pris för att bibehålla en oförändrad intäktsnivå. Det innebär mer marknadsföringskostnader och ebitda-press under det tredje kvartalet”, skriver JP Morgan Cazenove i en analys.

Relativt svaga trender för den svenska verksamheten, som står för omkring 80 procent av bolagets försäljning och ebitda-resultat, har också bidragit till att DNB Markets sänkt sin rekommendation för Tele2 till sälj, från tidigare behåll.

Enligt Infront Datas sammanställning av fyra analytikerprognoser ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 6,8 miljarder kronor (7,4) för tredje kvartalet med ett justerat ebitda-resultat på 2,7 miljarder kronor (2,5).

Enligt DNB Markets bör de kostnadsbesparingar, utöver synergier relaterade till Com Hem-förvärvet som bolaget flaggat för, redan vara diskonterade av marknaden.

”Vi ser en risk att marknadsförväntningarna på kostnadsbesparingar redan är för höga”, skriver DNB.

Tele2 har tidigare flaggat för att integrationen med Com Hem ska leda till totala kostnadssynergier om 900 miljoner kronor efter tre år. I slutet av det andra kvartalet hade bolaget nått en besparingstakt på årsbasis om 450 miljoner kronor. Målet för i år höjdes därmed till att nå en årstakt på 600 miljoner kronor.

Prognosen för helåret från bolaget är att det justerade ebitda-resultatet växer med medelhöga ensiffriga procentuella tal under 2019 och att tjänsteintäkterna från slutkund blir i stort sett oförändrade 2019 jämfört med 2018.

Enligt Infront Data väntas Tele2:s justerade ebitda-resultat, exklusive IFRS, växa med 5,1 procent under 2019.

Not: Snittestimaten som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.