Aktier MTG är det svenska börsbolag som under juli fått allt fler gillanden från analytikerna. I skiftet till augusti har MTG ”idel köprekommendationer”, som Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank Analys uttrycker det i en genomgång av analytikernas köp- och säljstämplar på Sparbankernas placeringssajt Aktiellt. 

Aktiellt har gått igenom de olika analyshusens aktiefavoriter genom att notera rekommendationsförändringarna. Syftet är att därefter jämföra med de analyser som Swedbank och Kepler Cheuvreux gör.

Swedbanks analyser av vilka bolag som är mest köpvärda just nu stämmer relativt väl med hur de övriga analyshusen agerar. De bolag som just nu har köpstämpel från alla analyshus inklusive Swedbank och Kepler Cheuvreux är MTG, Nent, Loomis, Dometic, Saab och Astra Zeneca.

Av dessa är Dometic utöver MTG ett bolag som allt fler analytiker just nu sätter ”köp” på.

Favoritbolagen hos analyshusen har inte förändrats nämnvärt under våren och sommaren, men det finns ett antal bolag som fått förändrade ”rekommendationsvärden”, konstaterar Martin Hallström. Fem bolag har fått ett höjt rekommendationsvärde och har även en köpstämpel från Swedbank. De fem bolagen är Pandox, Saab, Sobi, Gränges, och MTG.

Sammanställningen i artikeln på Aktiellt visar också aktier som har de lägsta rekommendationsvärdena, samtidigt som de ändå har en köprekommendation från Swedbank. I denna grupp finns just nu bara Wallenstam.

”Får vi rätt i vår analys kommer således stort utrymme finnas för estimat och rekommendationsuppjusteringar framöver”, skriver Martin Hallström.

Rekommendationsvärdena sätts som ett värde mellan 1 och 5. En femma betyder att samtliga analyshus rekommenderar köp, medan en etta innebär motsatsen, att samtliga analyshus rekommenderar sälj. 

Sammanställningarna är hämtade från Bloombergs informationssystem.