HANZA: FÖRSÄLJNING TILL THERMIA ÖKAR MED 35 MLN KR I ÅR

2023-01-25 08:32:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hanza utökar och fördjupar sitt samarbete med Thermia, en leverantör av värmepumpar för geotermisk energi.

Försäljningen till Thermia ökar med cirka 35 miljoner kronor under innevarande år och bedöms fortsätta att öka under kommande år, skriver Hanza i ett pressmeddelande.

Hanza genomför en kapacitetsutvidgning och utökar i sina befintliga tillverkningskluster med målet att nå en omsättning på minst 5 miljarder kronor år 2025.Direkt-SE