Rapport Handelsbanken var först ut av de svenska storbankerna att öppna sina böcker för det första kvartalet och överraskade positivt med ett rörelseresultat som var 10 procent högre än väntat. Vd Carina Åkerström framhåller att banken fortsätter att ta störst andel nettoinflöden när det gäller bolån.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Högre vinst än väntat. Handelsbankens rörelseresultat var 5.612 miljoner kr i kvartalet. Det kan jämföras med väntade 5.084 miljoner i Infronts prognossammanställning. Räntenettot blev 7.818 miljoner kr, ungefär i linje med analytikersnittet. Provisionsnettot var 2.963 miljoner, 5 procent över förväntningarna. I stället för kreditförluster hade Handelsbanken netto kreditförluståtervinningar på 8 miljoner kr, vilket var ljusare än analytikernas förväntan om kreditförluster på netto 382 miljoner kr.

Bästa inledningskvartalet. Årets första kvartal var det hittills bästa inledningskvartalet på ett år som Handelsbanken har haft och banken befinner sig i en bra trend, enligt vd Carina Åkerström. ”Tittar vi på affärsutvecklingen till exempel fortsätter vi att ta störst andel nettoinflöden när det gäller bolån. Vår kapitalförvaltning fortsätter ta marknadsandelar, kostnaderna är under kontroll och kreditkvaliteten god”, kommenterar Carina Åkerström.

Kostnadsminskning hittills nått effekt på 200 miljoner kr. Handelsbankens neddragning av kostnaderna fortskrider enligt plan och hittills har initiativ motsvarande 1 miljard kr avtalats eller åtgärdats sedan tredje kvartalet 2020. Den hittills uppnådda resultateffekten av dessa åtgärder uppgår till 200 miljoner kr. I kvartalet låg bankens totala kostnader på 5.683 miljoner kr, 2 procent, högre än analytikernas genomsnittliga förväntan.

Avsatte 213 miljoner kr till Oktogonen. Under årets första kvartal gjorde Handelsbanken en reservering till resultatandelssystemet Oktogonen på 213 miljoner kr, vilket innebär att reserveringen är lika stor som den som gjordes under fjolårets fjärde kvartal.