Aktier Tre nya aktier tar plats på listan med Handelsbankens favoriter bland små- och medelstora svenska bolag. Samtidigt får probiotikabolaget lämna.

”Till följd av ökad recessionsrisk och högre räntor fortsätter vi att föredra defensiva bolag med stark prisförhandlingsstyrka, samtidigt som vi vill undvika exponering mot cykliska bolag med inköpsproblem, svaga balansräkningar samt med alltför höga värderingsmultiplar. Därtill ser vi positivt på bolag som förväntas gynnas av den gröna omställningen”, skriver Handelsbanken i en månadsuppdatering.

Banken skriver att probiotikabolaget Biogaia förvisso bidragit positivt men för närvarande syns en större potential i medicinteknikbolaget Arjo.

”Arjos aktiekurs har pressats av problem i leveranskedjan, men vi tror att denna situation kommer att förbättras under nästkommande 12 månader”, skriver Handelsbanken.

Banken tar även in Husqvarna där värderingen i förhållande till försäljningen är historiskt låg.

”Därtill lockas vi av utsikterna för 2023 då återförsäljarnas lager av robotgräsklippare är mycket lågt”, skriver Handelsbanken.

Dessutom tar den defensiva teknikkonsulten Rejlers plats på listan.

”Konsultmarknaden är fortsatt het med hög efterfrågan (i synnerhet i sektorerna energi, infrastruktur och offentlig sektor) och god prisutveckling, samtidigt som vi bedömer att värderingen av aktien är attraktiv”, skriver Handelsbanken.

Handelsbankens småbolagslista består nu av Arjo, Camurus, Embracer, Husqvarna, Rejlers och Systemair.