Rapport Handelsbanken rapporterar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Storbanken meddelar samtidigt att man går in i en delvis ny strategisk inriktning. 

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.350 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet om 5.434 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Handelsbankens räntenetto ökade i det andra kvartalet 2019 visserligen med 2 procent till 8.064 miljoner kronor, men var samtidigt 2 procent lägre än vad analytikerna i snitt hade räknat med enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade räntenettot med 65 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 117 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och finansieringskostnader minskade räntenettot med -40 miljoner kronor, inklusive en negativ benchmarkeffekt i Stadshypotek om -7 miljoner kronor. Den negativa nettoeffekten var hänförlig till några hemmamarknader utanför Sverige, främst Norge och Danmark, samtidigt som nettoeffekten var positiv i Sverige”, skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Effekten av att kvartalet innehöll ytterligare en dag ökade räntenettot med 36 miljoner kronor.

Handelsbankens provisionsnetto steg med 7 procent till 2.695 miljoner kronor, vilket var 3 procent högre än analytikernas genomsnittliga estimat enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade provisionsnettot med 14 miljoner kronor. Fond, depå och övrig kapitalförvaltning ökade med 11 procent till 1.266 miljoner kronor (1.144). Nettot av betalningsprovisionerna ökade med 12 procent och uppgick till 501 miljoner kronor, där nettot av kortprovisionerna uppgick till 313 miljoner kronor (282)”, skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 162 miljoner kronor (171) samtidigt som intäkterna från rådgivning var oförändrade vid 75 miljoner kronor. Ut- och inlåningsprovisionerna sjönk till 341 miljoner kronor (352).

Stärkt kapitalrelation

Handelsbankens resultat i det andra kvartalet, efter avdrag för upparbetad utdelning och inklusive lämnad utdelning från Handelsbanken Liv, ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,2 procentenheter.

Vidare bidrog minskade kreditexponeringar med 0,2 procentenheter. Konverteringar av det utestående konvertibellånet till personalen bidrog med 0,1 procentenhet. Nettoeffekten av volym- och kundmigration bidrog med 0,1 procentenhet. Förändringar i pensionsnettot bidrog med 0,1 procentenhet. Övriga effekter var neutrala, enligt banken.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation stärktes till 17,1 procent under det andra kvartalet, mot förväntan om en ökning till 16,6 procent, från 16,4 procent den 31 mars, enligt ett analytikersnitt från Infront Data.

Banken påpekar att bufferten om 2 procentenheter ligger inom uppsatt målspann om 1 till 3 procentenheter.a

Ny strategisk inriktning

Handelsbanken inledde under det gångna kvartalet ett omfattande arbete med en delvis ny strategisk inriktning, som syftar till att koncentrera bankens affär till ett antal kärnområden.

Det framgår av delårsrapporten.

Därigenom skapas goda förutsättningar för en långsiktig och uthållig vinsttillväxt, enligt banken.

”Genom att avveckla, samt avstå från att erbjuda, produkter och tjänster inom områden där banken har liten marknadspotential, låg intjäning eller en förhöjd risk, kan banken allokera sina resurser till att utveckla och stärka sina erbjudanden inom områden där banken har en god lönsamhet eller förutsättningar att nå en sådan, till låg risk”, är budskapet.

En sådan koncentration av bankens affär bedöms även ytterligare kunna stärka och påskynda det omfattande digitaliseringsarbete som pågår i banken.

”Under kvartalet har därför en större genomlysning av banken inletts och ett antal åtgärder redan vidtagits. Banken kommer att upphöra med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras till Sverige”, meddelar Handelsbanken.

Samtidigt har arbetet med att skapa helt digitala kundrelationer, från bearbetning av potentiella nya kunder till en utvecklad affärsrelation, tillförts ytterligare resurser.

”Som ett led i strategiförändringen har banken också påbörjat en översyn och analys av den geografiska närvaron i Europa utanför hemmamarknaderna. Där har banken fattat beslut om nedläggning av kontoren i Estland, Lettland, Litauen samt Polen. Därutöver har också representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts”, uppges det.

Beskedet om stängningen av de baltiska kontoren kom i mitten av maj månad.

Chatt
Hernhag: Sex svenska tech-favoriter"Bästa norska bolaget svindyrt"
Foto: AP/TT
Wall Street
New York: Vändning uppåt efter Trumps Kina-besked
Börsen
Uppgångssviten bruten
Foto: istockphoto
Aktier
Spararna fiskade i kurskollapser i majMillicom och SBB bland de mest köpta
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Förstärkt uppgång på bopriser i Stockholm i maj
Insider
Balders finanschef och ekonomidirektör häktade
Analys
Pareto: Stark efterfrågan på modern mat-teknologi"Köp fukthanteringsbolaget"
29/5
Trading Direkt: Tre investeringar som fångar datatrenden
Bostad
Regeringen vill slopa uppskovsräntan
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens köprekar
Gästkrönika
Förvaltaren: Därför lockar företagsobligationer i krisen
Rapport
Oscar Properties sålde endast en bostadOmsättningen rasade under kvartalet
Rapport
Elekta slog förväntningarna
Rapport
Sämre än väntat för MekonomenSpår uselt andra kvartal
Trump
Trump slår tillbaka mot TwitterSkriver under exekutiv order
Aktie
SEB föreslår slopad utdelning
Foto: istockphoto
Fonder
Techfonderna på modet igenVinsthemtagningar i Ryssland efter rekylen
Placera
Överviktar amerikanska och asiatiska aktier"Viruset trycker på hållbarhetsvågen"
Börsen
Strategen: Så mycket ska USA-börserna upp i sommar
Köptips
Affärsvärlden: En aktie att köpa
IPO
"Fem varningsflaggor inför nanotech-bolagets IPO""Tveksamma incitament"
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: Minskad risk kring Tele2
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Hemnet: Prisrekyl i Stockholm trots försiktiga köpare
Aktie
SAS vd: Ingen v-formad återhämtning för flygbranschenLägre efterfrågan "det nya normala"
Foto: Jana Eriksson
Analys
SEB: Byggmax ökar när resor minskar