Rapport Handelsbanken rapporterar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Storbanken meddelar samtidigt att man går in i en delvis ny strategisk inriktning. 

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.350 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet om 5.434 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Handelsbankens räntenetto ökade i det andra kvartalet 2019 visserligen med 2 procent till 8.064 miljoner kronor, men var samtidigt 2 procent lägre än vad analytikerna i snitt hade räknat med enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade räntenettot med 65 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 117 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och finansieringskostnader minskade räntenettot med -40 miljoner kronor, inklusive en negativ benchmarkeffekt i Stadshypotek om -7 miljoner kronor. Den negativa nettoeffekten var hänförlig till några hemmamarknader utanför Sverige, främst Norge och Danmark, samtidigt som nettoeffekten var positiv i Sverige”, skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Effekten av att kvartalet innehöll ytterligare en dag ökade räntenettot med 36 miljoner kronor.

Handelsbankens provisionsnetto steg med 7 procent till 2.695 miljoner kronor, vilket var 3 procent högre än analytikernas genomsnittliga estimat enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade provisionsnettot med 14 miljoner kronor. Fond, depå och övrig kapitalförvaltning ökade med 11 procent till 1.266 miljoner kronor (1.144). Nettot av betalningsprovisionerna ökade med 12 procent och uppgick till 501 miljoner kronor, där nettot av kortprovisionerna uppgick till 313 miljoner kronor (282)”, skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 162 miljoner kronor (171) samtidigt som intäkterna från rådgivning var oförändrade vid 75 miljoner kronor. Ut- och inlåningsprovisionerna sjönk till 341 miljoner kronor (352).

Stärkt kapitalrelation

Handelsbankens resultat i det andra kvartalet, efter avdrag för upparbetad utdelning och inklusive lämnad utdelning från Handelsbanken Liv, ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,2 procentenheter.

Vidare bidrog minskade kreditexponeringar med 0,2 procentenheter. Konverteringar av det utestående konvertibellånet till personalen bidrog med 0,1 procentenhet. Nettoeffekten av volym- och kundmigration bidrog med 0,1 procentenhet. Förändringar i pensionsnettot bidrog med 0,1 procentenhet. Övriga effekter var neutrala, enligt banken.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation stärktes till 17,1 procent under det andra kvartalet, mot förväntan om en ökning till 16,6 procent, från 16,4 procent den 31 mars, enligt ett analytikersnitt från Infront Data.

Banken påpekar att bufferten om 2 procentenheter ligger inom uppsatt målspann om 1 till 3 procentenheter.a

Ny strategisk inriktning

Handelsbanken inledde under det gångna kvartalet ett omfattande arbete med en delvis ny strategisk inriktning, som syftar till att koncentrera bankens affär till ett antal kärnområden.

Det framgår av delårsrapporten.

Därigenom skapas goda förutsättningar för en långsiktig och uthållig vinsttillväxt, enligt banken.

”Genom att avveckla, samt avstå från att erbjuda, produkter och tjänster inom områden där banken har liten marknadspotential, låg intjäning eller en förhöjd risk, kan banken allokera sina resurser till att utveckla och stärka sina erbjudanden inom områden där banken har en god lönsamhet eller förutsättningar att nå en sådan, till låg risk”, är budskapet.

En sådan koncentration av bankens affär bedöms även ytterligare kunna stärka och påskynda det omfattande digitaliseringsarbete som pågår i banken.

”Under kvartalet har därför en större genomlysning av banken inletts och ett antal åtgärder redan vidtagits. Banken kommer att upphöra med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras till Sverige”, meddelar Handelsbanken.

Samtidigt har arbetet med att skapa helt digitala kundrelationer, från bearbetning av potentiella nya kunder till en utvecklad affärsrelation, tillförts ytterligare resurser.

”Som ett led i strategiförändringen har banken också påbörjat en översyn och analys av den geografiska närvaron i Europa utanför hemmamarknaderna. Där har banken fattat beslut om nedläggning av kontoren i Estland, Lettland, Litauen samt Polen. Därutöver har också representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts”, uppges det.

Beskedet om stängningen av de baltiska kontoren kom i mitten av maj månad.

Blankning
Börsens mest blankade aktier inför rapportperioden
Rapport
Atlas Copco klart över förväntanAktien rapportrusar 6 procent
Analyser
Nya köprekar bland måndagens analyser
Börsen
Uppåt på börsen
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler: Holmen "rakt igenom bra"
Analys
SEB: Sandvik når botten andra halvåret 2020
Notering
Så går det för id-verifieringsbolaget i premiärenZignsec handlas på First North
Placera
Hernhag: Håll koll på börsens a-lag
Aktietips
Två heta köptips från Börsveckan
Aktietips
DI: Köp Hoist"Ta rygg på Erik Selin"
Aktie
Telia: Lars-Johan Jarnheimer tar över som ordförande
Foto: Jana Eriksson
Rapport
Klart bättre för Byggmax
Asien
Små indexrörelser i Asien
Aktietips
Carnegie: Köp återförsäljaren med stor kurspotentialSer 50-procentig uppsida
Chatt
Hernhag: Fem aktier att äga för alltid"Forskningsbolaget som är en spännande chansaktie"
Analyser
Två nya köprekar bland fredagsanalyserna
18/10
Trading Direkt: Om rapportsäsongen och brexit
Event
Anmäl dig till Stora Placeringskvällen i Göteborg 19 november
Rapport
Kanonresultat från HolmenDubblar skogsvärderingen
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Sandvik: Justerade resultatet klart bättre än väntatAktien stiger på börsen
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor höjde substansvärdet
Börsen
SHB-strateg: Räkna med sämre avkastning i tio år
Rapport
Godkänd vinstnivå för Volvo - men orderingången en besvikelse
Rapport
Starkt resultat av GetingeBetydligt högre vinst än väntat
Rapport
Bättre än väntat för Assa Abloy"En tweet kan ändra marknadsläget"
Valuta
SEB: Då stärks kronan igenMen det blir värre innan det blir bättre
17/10
Healthcare Direkt: Så hittar du vinnarna i sektorn