Rapport Handelsbanken rapporterar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Storbanken meddelar samtidigt att man går in i en delvis ny strategisk inriktning. 

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.350 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet om 5.434 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Handelsbankens räntenetto ökade i det andra kvartalet 2019 visserligen med 2 procent till 8.064 miljoner kronor, men var samtidigt 2 procent lägre än vad analytikerna i snitt hade räknat med enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade räntenettot med 65 miljoner kronor. Högre affärsvolymer bidrog positivt med 117 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och finansieringskostnader minskade räntenettot med -40 miljoner kronor, inklusive en negativ benchmarkeffekt i Stadshypotek om -7 miljoner kronor. Den negativa nettoeffekten var hänförlig till några hemmamarknader utanför Sverige, främst Norge och Danmark, samtidigt som nettoeffekten var positiv i Sverige”, skriver Handelsbanken i delårsrapporten.

Effekten av att kvartalet innehöll ytterligare en dag ökade räntenettot med 36 miljoner kronor.

Handelsbankens provisionsnetto steg med 7 procent till 2.695 miljoner kronor, vilket var 3 procent högre än analytikernas genomsnittliga estimat enligt Infront Data.

”Valutakurseffekter ökade provisionsnettot med 14 miljoner kronor. Fond, depå och övrig kapitalförvaltning ökade med 11 procent till 1.266 miljoner kronor (1.144). Nettot av betalningsprovisionerna ökade med 12 procent och uppgick till 501 miljoner kronor, där nettot av kortprovisionerna uppgick till 313 miljoner kronor (282)”, skriver Handelsbanken.

Courtageintäkterna minskade till 162 miljoner kronor (171) samtidigt som intäkterna från rådgivning var oförändrade vid 75 miljoner kronor. Ut- och inlåningsprovisionerna sjönk till 341 miljoner kronor (352).

Stärkt kapitalrelation

Handelsbankens resultat i det andra kvartalet, efter avdrag för upparbetad utdelning och inklusive lämnad utdelning från Handelsbanken Liv, ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,2 procentenheter.

Vidare bidrog minskade kreditexponeringar med 0,2 procentenheter. Konverteringar av det utestående konvertibellånet till personalen bidrog med 0,1 procentenhet. Nettoeffekten av volym- och kundmigration bidrog med 0,1 procentenhet. Förändringar i pensionsnettot bidrog med 0,1 procentenhet. Övriga effekter var neutrala, enligt banken.

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation stärktes till 17,1 procent under det andra kvartalet, mot förväntan om en ökning till 16,6 procent, från 16,4 procent den 31 mars, enligt ett analytikersnitt från Infront Data.

Banken påpekar att bufferten om 2 procentenheter ligger inom uppsatt målspann om 1 till 3 procentenheter.a

Ny strategisk inriktning

Handelsbanken inledde under det gångna kvartalet ett omfattande arbete med en delvis ny strategisk inriktning, som syftar till att koncentrera bankens affär till ett antal kärnområden.

Det framgår av delårsrapporten.

Därigenom skapas goda förutsättningar för en långsiktig och uthållig vinsttillväxt, enligt banken.

”Genom att avveckla, samt avstå från att erbjuda, produkter och tjänster inom områden där banken har liten marknadspotential, låg intjäning eller en förhöjd risk, kan banken allokera sina resurser till att utveckla och stärka sina erbjudanden inom områden där banken har en god lönsamhet eller förutsättningar att nå en sådan, till låg risk”, är budskapet.

En sådan koncentration av bankens affär bedöms även ytterligare kunna stärka och påskynda det omfattande digitaliseringsarbete som pågår i banken.

”Under kvartalet har därför en större genomlysning av banken inletts och ett antal åtgärder redan vidtagits. Banken kommer att upphöra med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras till Sverige”, meddelar Handelsbanken.

Samtidigt har arbetet med att skapa helt digitala kundrelationer, från bearbetning av potentiella nya kunder till en utvecklad affärsrelation, tillförts ytterligare resurser.

”Som ett led i strategiförändringen har banken också påbörjat en översyn och analys av den geografiska närvaron i Europa utanför hemmamarknaderna. Där har banken fattat beslut om nedläggning av kontoren i Estland, Lettland, Litauen samt Polen. Därutöver har också representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts”, uppges det.

Beskedet om stängningen av de baltiska kontoren kom i mitten av maj månad.

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem favoritaktier i mina favoritbranscher
Bostad
Fastighetsbyrån: Här finns vinnarna på bostadsmarknadenOch nej, det är inte storstadsborna
Småbolag
Många småbolag steg under rapporttät vecka
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpris
Spara tusenlappar på ”rätt” rörligt elpris
Foto: AP/TT
Wall Street
Intensifierat handelskrig sänkte Wall StreetNasdaq ner 3 procent
Handelskriget
Handelskriget: Kina höjer importtullar för vissa amerikanska varor
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Handelskriget gav minusstängning
Fed
Powell: Kommer att agera för att bibehålla ekonomisk expansion
PPM-fonder
Fonderna som inte får vara med i nya PPMHittills är 61 fonder portade
Några platser kvar på höstens första kurs i PA-skolanSpetsa dina kunskaper om aktier
Rapport
Mekonomen rapportrusar på börsenRedovisar organisk nolltillväxt
23/8
Trading Direkt jämför storbanker och synar tre aktier
Räntan
Strategen: Mer minusränta fel väg att gåVill se mer fokus på finanspolitik
Affär
Greta Gris säljs för 40 miljarder - ägarbolaget rusar på börsen
Aktie
Industrivärden tankar miljontals Volvo-aktier
Fed
Fedchefen i Dallas: Undviker helst räntesänkning i september
Pension
Så räknar du ut hur deltiden minskar pensionenDeltid största kvinnofällan
Politik
Regeringen sänker BNP-prognosSer reformutrymme på 25 miljarder
Räntan
SBAB: Riksbanken höjer först 2022
Bolån
Privatekonomen: Investering dubbelt så effektiv som amortering
Aktie
Bornold om Oscar Properties: Dags för vd att öppna plånboken
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties söker stöd för nyemission
Aktietips
En exotiskt bankaktie att köpa
Handelskriget
Trump om handelskriget: Jag är den utvalde
Fed
Fed: Räntesänkningen en "omkalibrering"
Fonder
Fonderna som är överviktade i Storbritannien inför brexit"Ypperligt tillfälle för långsiktiga investerare"