Aktietips Två nya aktier har tagit plats på Handelsbankens fokuslista medan två bolag fått lämna. Det handlar om bolag inom dagligvaror och fastigheter.

Det är Handelsbankens ”Fokus Placeringar” som rapporterar att banken nyligen stuvat om på fokuslistan – en lista som innehåller omkring 10 favoritaktier i olika sektorer.

Den första förändringen är att Fabege ersätter Catena i fastighetssektorn. Enligt Handelsbanken har Catenas värdering nu blivit förhållandevis hög efter en kursuppgång på drygt 40 procent. I stället väljer banken att ta in Fabege.

”Fabege har ett tydligt fokus på Stockholm, där vi förväntar att se högre hyresnivåer framöver. Vidare bedömer vi att bolaget har god utvecklingspotential i bland annat Arenastaden. Vi ser även Fabege som ett intressant ”värdecase” då aktien handlas med rabatt mot substansvärdet och bolaget dessutom är lågt skuldsatt”, skriver Handelsbanken.

I sektorn dagligvaror plockades Essity bort redan i slutet av juli efter en rekommendationssänkning. Men nu har Cloetta tagit plats.

”Cloetta har varit en tydlig förlorare av pandeminedstängningarna i Europa, vilket borde innebära att bolaget blir en av relativvinnarna när restriktionerna i bland annat besöksnäringen försvinner helt. I kombination med ett lågt investeringsbehov, prognostiserar vi att en återhämtning medför en fortsatt solid kassaflödesgenerering, vilket innebär möjligheter till en solid direktavkastning på runt 3,5 procent”, skriver Handelsbanken.

De aktier som ingår i Handelsbankens fokuslista är AstraZeneca, Cloetta, Dometic, Fabege, G5 Entertainment, Sandvik, SSAB, Swedbank och Tele2.