Aktietips Handelsbanken plockar in ”Nordens bästa verkstadsaktie” och en ståljätte på bankens fokuslista. Två andra aktier får samtidigt lämna listan.

Fokuslista innehåller cirka 10 favoritaktier i olika sektorer och baseras på Handelsbanken Capital Markets aktieanalys. I torsdagens uppdatering tar Atlas Copco plats i kategorin industri.

”Vi ser Atlas Copco som den bästa verkstadsaktien i Norden”, skriver Handelsbanken och pekar på att bolaget historiskt vuxit snabbare än såväl industriproduktionen som sina jämförelsebolag.

”Vi noterar förvisso den motvind som finns vad gäller investeringar inom industrisektorn och halvledare, men tror även att kompressorteknik kan stå emot väl (inte minst tack vare Atlas energieffektiva kompressorer)”, skriver banken.

I en cyklisk sektor som material riskerar bolag att komma under press då konjunkturen avmattas. Men läget för SSAB är bättre än för konkurrenterna menar Handelsbanken som plockar in aktien på fokuslistan.

”SSAB:s energikostnader är betydligt lägre än för de mycket pressade europeiska konkurrenterna. Därtill är vi mindre pessimistiska över den långsiktiga utvecklingen i Americas”, skriver banken.

SHB anser dessutom att SSAB produkter ”är bäst i klassen” och bolaget har också en fördelaktig slutmarknadsexponering.

”Värderingen är volatil, men vi bedömer att bolagets stora kassa och starka kassaflöde höjer nivån där aktien bottnar. I det kortare perspektivet är våra prognoser högre än konsensus, och vi tror att investerarnas implicita förväntningar är alltför negativa”, skriver Handelsbanken.

Samtidigt kastas Sandvik ut från fokuslistan. Nyligen sänkte Handelsbanken vinstprognoserna och den kortsiktiga rekommendationen för Sandvik. Bland annat då den kortsiktiga triggern i form av avknoppningen av Alleima nu är genomförd.

Även Gränges får lämna trots att Handelsbanken fortfarande anser att det långsiktiga caset är solitt.

”I det kortare perspektivet tror vi dock att nyhetsflödet kommer att vara svagt (konjunkturbarometrar, fordonsproduktion och risk för produktionsneddragningar i polska Konin)”, skriver Handelsbanken.

De aktier som finns med på fokuslistan efter torsdagens ändringar är Arjo, Atlas Copco, Duni, Embracer, Husqvarna, Millicom, SSAB, Stendörren och Swedbank.