Sektor Det har varit ett tufft år för många nordiska konsultaktier som pressats av recessionsoro. Men det finns trots allt intressanta aktier, menar Handelsbanken i en sektoranalys.

Enligt banken står marknaden vid en vändpunkt vad gäller efterfrågan. Även om den generellt sett är stark faller den betydligt inom bostadssektorn och andra segment där konsumenterna är slutkunder.

”Utöver värderingsstöd, letar vi efter bolag med en hög andel återkommande intäkter, pågående positiva strukturåtgärder och/eller bolag som är små och flexibla nog för att kunna hantera en snabb förändring av efterfrågan”, skriver banken och lyfter fram Tietoevry och Rejlers som favoriter medan synen på Sweco är mer negativ.

När det gäller Tietoevry menar Handelsbanken att det är bra timing för en uppdelning av bolaget.

”Vi tror att den nya strategin avseende en uppdelning i tre enheter kommer att vara ett vinnande koncept för de anställda, kunderna och aktieägarna”, skriver Handelsbankens analytiker.

Tietoevry siktar dessutom på att öka intäkterna med 8-10 procent per år och uppnå en justerad rörelsemarginal (EBITA) kring 15-16 procent under 2025.

”Detta är betydligt högre än nuvarande konsensusprognoser. Därtill ska man fortsätta höja utdelningen varje år (direktavkastningen uppgår för närvarande till 5-6 procent)”, skriver analytikern och upprepar den kortsiktiga rekommendation köp och den långsiktiga rekommendationen ”outperform”.

Rejlers beskrivs som ett bolag med hög flexibilitet och fördelaktig intäktsmix.

”Vi menar att det finns många faktorer som talar för Rejlers när det gäller att hantera en kommande marknadsnedgång. Dels tror vi att den nyligen genomförda översynen av strategin och organisationen innebär att Rejlers är bättre förberett än många andra bolag i sektorn, dels bedömer vi att Rejlers har en extra växel via att man kan kalibrera listpriserna (det vill säga höja priserna) till att mer vara i linje med dess närmaste konkurrenters priser”, skriver Handelsbankens analytiker.

Bolaget har dessutom exponering mot segment med goda strukturella drivkrafter såsom förnybar energi och hållbarhet. Värderingen är samtidigt en av de lägsta i sektorn.

”Det innebär ett visst skydd givet en tuffare marknad. Aktien har redan utvecklats betydligt bättre än flertalet konkurrenter i år, men vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta”, skriver analytikern och upprepar den kortsiktiga rekommendationen köp och den långsiktiga rekommendationen ”outperform”.

För Sweco ser det däremot inte lika ljust ut på sikt, enligt Handelsbanken.

”Av de konsultbolag som vi bevakar, är Swecos intäktsmix mest exponerad mot den allt svagare fastighetssektorn. Även om ledningen är skicklig vad gäller att leverera en god utveckling i verksamheten, kommer det att bli svårt att kompensera för en försvagad orderingång”, skriver analytikern.

Handelsbanken sänker därför den långsiktiga rekommendationen till ”underperform”.

”Men i det korta perspektivet tror vi att rapporten för det fjärde kvartalet kan komma att minska oron vad gäller marginalpress, varför vi höjer rekommendationen på tre månaders sikt till behåll från sälj”, skriver analytikern.

Knowit har enligt Handelsbanken egenskaper som borde bidra till en god utveckling trots tuffare tider.

”I det kortare perspektivet tror vi att intäkterna kommer att vara stabila, men är mer oroliga vad gäller marginalerna till följd av lägre beläggningsgrad i Finland och generellt högre kostnader. Vi sänker vår kortsiktiga rekommendation till behåll från köp, men upprepar vår långsiktiga rekommendation Outperform då värderingen är attraktiv och det finns fortsatta möjligheter för Knowit att konsolidera marknaden på sikt”, skriver Handelsbanken.