Aktie Handelsbankens styrelse föreslår en extrautdelning av aktier i Industrivärden motsvarande ett värde om drygt 8,7 miljarder kronor, eller 4:42 kronor per aktie i Handelsbanken.

Det framgår av ett pressmeddelande efter Stockholmsbörsens stängning på tisdagen.

”Som en följd av bankens goda kapitalsituation har Handelsbankens styrelse beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en extrautdelning”, skriver banken.

Utdelningen avses bestå av cirka 30,5 miljoner A-aktier i Industrivärden, värda drygt 8,7 miljarder kronor baserat på stängningskursen i Industrivärden A den 20 september.

Aktierna förvaltas för närvarande av Handelsbankens Pensionsstiftelse, men föreslås förvärvas av Handelsbanken innan de delas ut till aktieägarna.

”Genom utdelning i form av aktier minskar bankens exponering mot aktier i pensionsförvaltningen vilket ökar den långsiktiga stabiliteten i bankens kapitalisering”, uppges det i pressmeddelandet.

”Handelsbankens affärsmodell har under många år genererat en stabil intjäning och kapitaluppbyggnad. Denna utveckling har fortsatt under pandemin och bankens kapitalisering är idag väl över bankens måltalsnivå”, heter det vidare.

Räntabiliteten på eget kapital ökar genom utdelningen med 0,3 procentenheter.

Handelsbankens pensionsåtaganden gentemot anställda och pensionärer förändras inte med anledning av transaktionen, uppger banken.

Industrivärden är den enskilt största ägaren i Handelsbanken med cirka 11 procent av aktiekapitalet.