Aktietips Industricykeln toppar under 2022 och nästa år väntar en nedgång. Men bolagens rekordstora orderböcker kommer att dämpa fallet, uppger Handelsbanken i en ny verkstadsanalys där storbanken går igenom sina rekommendationsändringar. 

Handelsbanken förväntar sig att 2022 markerar toppen i industricykeln och att 2023 blir ett nedgångsår. Men den kommer sannolikt att vara något mildare än ”normala konjunkturnedgångar”, enligt storbankens färska verkstadsanalys. 

Anledningen till det är att störningarna i leveranskedjan som plågat verkstadssektorn de senaste åren begränsat utbudet och lett till ”förhållandevis låga volymer”. Samtidigt kliver bolagen in i den väntade konjunkturnedgången med rekordstora orderböcker. Detta kommer sammantaget att dämpa fallet, enligt Handelsbanken. 

Storbankens prognos är att volymerna inom generell industri, lastbilar och gruvutrustning kommer att minska med cirka 5 till 6 procent nästa år.

”Vad gäller fordonssektorn tror vi att de globala produktionsvolymerna kommer att öka med 2 procent från de redan nedpressade nivåerna 2022”, skriver Handelsbanken vidare i sektoranalysen. 

Storbanken uppger även att det snart är läge att ”inta en mer offensiv hållning” eftersom verkstadsaktierna redan fallit med i genomsnitt 33 procent under 2022. 

”Timing-mässigt bedömer vi dock att vi inte riktigt är där ännu och således kvarstår vi med en försiktig inställning i det korta perspektivet. Givet nuvarande turbulenta miljö föredrar vi bolag med motståndskraftig intjäning, tidig-cykliska egenskaper, låg energiintensitet och starka balansräkningar”, går det att läsa vidare i analysen. 

När det gäller Handelsbankens kortsiktiga rekommendationer säljstämplas Gränges medan ABB, Epiroc, Sandvik, SKF och AB Volvo sänks till behåll.

Alfa Laval höjs i sin tur till behåll och storbanken justerade nyligen upp rekommendationen för Atlas Copco till köp. 

I ett mer långsiktigt perspektiv ser banken en ”betydande uppsida” för många aktier i verkstadssektorn. Handelsbanken höjer den långsiktiga rekommendationen för AB Volvo till outperform.