Aktie Handelsbanken har beslutat om nya åtgärder som bland annat innebär att antalet kontor förväntas minska från dagens 380 till cirka 200 vid slutet av 2021, och personalneddragningar som berör cirka 1.000 personer i Sverige de närmaste två åren, utöver de insatser som aviserades hösten 2019.

Förändringarna kommer att bidra till lägre kostnader. Vid utgången av 2022 ska koncernens samlade kostnadsnivå uppgå till cirka 20 miljarder kronor, före eventuella avsättningar till Oktogonen. De kostnadsminskningar som krävs för att nå dit beräknas innebära att koncernens intäkter minskar med cirka 1 miljard kronor, skriver banken.

”Kundernas digitalisering har nu nått en punkt där banken kan ta ett nytt steg i sin utveckling – både på kontoren och på de digitala mötesplatserna”, skriver Handelsbanken som kommer att satsa totalt 1 miljard kronor på IT-investeringar de kommande två åren ”för att nå en ny nivå i sitt digitala kunderbjudande”.

I syfte att underlätta anpassningen kommer banken under fjärde kvartalet reservera en kostnad som nu bedöms uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor.

”Förändringarna är resultatet av den svenska delen av den översyn av hela bankens verksamhet som aviserades under förra hösten”, skriver banken.

I enlighet med Europeiska Bankmyndighetens, EBA, regelverk kommer bankens vinstdelningssystem Oktogonen framöver klassificeras som rörlig ersättning. I syfte att förenkla och anpassa administrationen till både EBA:s regelverk och olika nationella regelverk införs nationella utbetalningsmodeller där utbetalningen görs direkt till den anställde – kontant, till ett pensionssparande eller en sparplan, eller som en kombination.

Handelsbanken kommer att ha en press- och analytikerträff klockan 10.00. Träffen direktsänds på handelsbanken.com/ir och på grund av rådande coronarestriktioner är antalet deltagare begränsat.

En internationell investerarträff hålls klockan 17.00.