Riksbanken Handelsbanken bedömer att Riksbankens senaste inflationsprognos redan är passé efter att den underliggande inflationen kom in oväntat högt i januari, och banken tror nu att styrräntan kommer att höjas betydligt mer än vad Riksbanken själva indikerade i februarirapporten. Det framgår av ett kundbrev på måndagen.

Handelsbanken höjer sin egen prognos för KPIF-inflationen exklusive energi (KPIFXE) 2023 med 1,3 procentenheter, till 7,5 procent. Riksbankens prognos i februari pekade mot 5,8 procent.

Handelsbanken räknar vidare med att KPIFXE-inflationen kommer att ligga runt 4 procent under första kvartalet 2024, att jämföra med Riksbankens prognos om knappt 2,75 procent.

”Vår slutsats är att Riksbankens inflationsprognos från i februari är föråldrad, och att Riksbanken är långt ifrån att uppnå sitt 2-procentsmål ‘inom en rimlig tidsperiod’, så som de planerat”, skriver Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken, i kundbrevet.

Handelsbanken räknar därmed med att Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken ytterligare. Banken tror nu att styrräntan kommer att höjas med 75 punkter i april och med ytterligare 50 punkter i juni, till 4,25 procent.

”Även om Riksbankens guidning är för ’25 eller 50 punkter’ i april har den också klargjort att policyn kommer att vara databeroende, och just nu har datautfall gjort dess inflationsprognos föråldrad vilket har resulterat i ett mer pressande behov att visa resultat i form av disinflation”, skriver Johan Löf.