Bolån Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek sänker sina bolåneräntor på både korta och långa bindningstider. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolåneräntan för den kortaste bindningstiden, tre månader, sänks med 0,05 procentenheter till 2,34 procent.

Bindningstiderna ett respektive två år sänks med 0,15 procentenheter vardera till 1,79 respektive 1,74 procent.

På bolån med tre eller fem års bindningstid är sänkningarna något mindre medan tioårsräntan sänks med 0,20 procentenheter till 2,27 procent.

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna och av konkurrensläget. Vi justerar därför våra räntor kontinuerligt. Vår ambition är att ha långsiktigt konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder”, skriver Handelsbanken.

Ränteändringarna träder i kraft den 15 oktober.