Rekommendationer Skanska är lågt värderat. Det skriver Handelsbanken i en analys.

Handelsbanken spår en stabil vinstprofil för byggbolaget Skanska de kommande åren, och menar att aktiens nuvarande värdering borde ge motståndskraft vid ett fortsatt försämrat marknadssentiment. I en färsk analys upprepas köprekommendationen på tre månaders sikt, samt rekommendationen outperform på tre års sikt.

Skanska rapporterade stigande intäkter och orderingång för andra kvartalet förra veckan, bland annat genom stöd av valutaeffekter. Bankens bedömning är att siffrorna visade på en solid utveckling på ”utmanande marknader”.

Vidare ser Handelsbanken positivt på företaget i både det korta och långa perspektivet, bland annat då de anses ha ett väldiversifierat erbjudande och en hög nettokassa.

”Våra prognoser innefattar stabila marginaler i Byggverksamheten, något lägre intäkter i Bostadsutveckling och försiktiga estimat vad gäller resultatbidraget från Kommersiell fastighetsutveckling. Sammantaget medför detta en stabil vinstprofil under kommande år”, skrivs det.

Banken menar även att aktien, som för närvarande handlas till ett P/E-tal på 10 gånger deras prognoser, är lågt värderad. Det samtidigt som direktavkastningen ligger på mellan 6-7 procent.

Här är några andra av dagens analyser och rekommendationer.

Stillfront. Pareto Securities sänker sin rekommendation för Stillfront till behåll från köp. Riktkursen är 29 kronor.

Pareto tror att Stillfront kommer fortsätta att investera för att generera organisk tillväxt. Under det andra kvartalet var den organiska tillväxten på 1 procent under Paretos förväntningar på 3 procent, men banken har blivit mer säker på att Stillfront kan nå sitt mål om organisk tillväxt på ett mellanhögt ensiffrigt tal.

Det lär dock medföra en viss marginalpress, resonerar Pareto.

”Vi tror att investeringarna i det andra kvartalet kommer att behöva fortsätta för att Stillfront ska nå sitt mål om organisk tillväxt och vi höjer därför våra estimat för de operativa kostnaderna”, heter det.’

I siffror höjs estimaten för de operativa kostnaderna med 5 procent för helåret, vilket resulterar i att Paretos förväntningar på det justerade rörelseresultatet minskar med 8 procent. Det justerade rörelsemarginalen väntas bli 29 procent, mot 32 procent innan nedjusteringarna.

Banken sänker även samma estimatsiffror för helåret 2023, men tror på en återhämtning för den justerade rörelsemarginalen till runt 31 procent. Stillfronts mål är en justerad rörelsemarginal på 35 procent för 2023.

Avslutningsvis ser Pareto en uppsida i aktien om bolaget lyckas nå sitt mål kring organisk tillväxt för 2022 utan att behöva uppvisa de kostnadsökningar som banken räknar med.

Aktien handlades ned runt 3 procent kort efter börsöppning och bytte ägare vid 25:39 kronor. Nettoomsättningen kom in högre än väntat för kvartalet, medan det justerade rörelseresultatet var under förhandstipsen.

Kindred. DNB Markets sänker riktkursen för Kindred till 125 kronor från 135 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Kindred stängde på 85:92 kronor på tisdagen.

Concentric. SEB höjer riktkursen för Concentric till 310 kronor (297), upprepar köp.

Betsson. Berenberg höjer riktkursen för Betsson till 60 kronor (57), upprepar behåll.