Aktie Handelsbanken säljer sin verksamhet i Danmark till Jyske Bank. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären omfattar förbindelser med såväl privat- som företagskunder, 43 kontor samt cirka 600 anställda. De tillgångar som överlåts är i huvudsak lämnade lån som per den 31 mars uppgick till cirka 98 miljarder kronor.

”Denna låneportfölj har, uttryckt i enlighet med EU:s kapitaltäckningsregelverk, ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 22 miljarder kronor”, skriver Handelsbanken.

Affären väntas vara slutförd under det fjärde kvartalet i år. Per överlåtelsedagen beräknas aktuellt värde på tillgångarna reducerat med de skulder Jyske Bank övertar, i huvudsak inlåning från allmänheten. Resterande belopp erläggs kontant plus en premie på 3 miljarder danska kronor (motsvarande cirka 4,3 miljarder svenska kronor).

Sammantaget väntas engångseffekter kopplade till affären, inklusive upplösning av goodwill på 2,6 miljarder kronor, ha en relativt neutral effekt på koncernens rörelseresultat, skriver Handelsbanken.

Flera banker har enligt tidigare medieuppgifter övervägt att lägga bud på Handelsbankens danska verksamhet, sedan den svenska banken i oktober förra året meddelade att såväl den danska som den finländska verksamheten skulle säljas.