Handelsbanken Liv utvalt i ITP-upphandlingen

2023-03-29 15:00:00

"Vi är väldigt tacksamma för förtroendet. Våra kunder kan känna sig trygga i att de kommer få ett långsiktigt och hållbart pensionserbjudande med konkurrenskraftiga priser och goda möjligheter till hög avkastning", säger Tobias Lindhe, vd på Handelsbanken Liv.   

Handelsbanken Liv har i flera tidigare upphandlingar blivit utvalda som ett av de fondförsäkringsbolag där de privatanställda tjänstemännen kan välja att placera sin tjänstepension. Den nya upphandlingen avser perioden 1 oktober 2023 - 30 september 2028.

"Med vårt upphandlade erbjudande får den som väljer Handelsbanken Liv den förvalda placeringen Handelsbanken ITP Hållbar Pension, vilken är Sveriges första Svanenmärkta entrélösning för tjänstepension. Det är en modern, hållbar och enkel lösning för alla kunder som inte vill göra egna fondval. Där placeras kapitalet i bolag som vi tror bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Kunderna får också en personlig och successiv nedtrappning av risk när pensionen närmar sig", säger Tobias Lindhe.

Nyligen berättade Handelsbanken Liv att bolaget under våren 2023 sänker fondförvaltningsavgiften för ett stort antal fonder i fondutbudet inom ITP, och tar bort försäkringsavgiften för äldre försäkringar. Sedan tidigare har Handelsbanken Liv också slopat samtliga avgifter för att flytta tjänstepensioner - både med och utan kollektivavtal - och infört fri flytträtt för alla försäkringar oavsett förvaltningsform eller tidpunkt för när de är tecknade.

"Vi vill att konsumenterna ska ha makt och inflytande över sitt sparande, och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att de kommer få ett konkurrenskraftigt erbjudande hos oss. Vårt arbete med att effektivisera och digitalisera våra produkter och tjänster har gjort det möjligt för oss att erbjuda ett sparande till pensionen med låga avgifter", säger Tobias Lindhe.

Handelsbanken Livs entrélösning inom ITP har de senaste tio åren levererat en årlig snittavkastning på 14 procent. Det är högst av alla valbara bolag, enligt en jämförelse av fondförsäkringar från Konsumenternas Försäkringsbyrå som publicerades under 2023.

Om risk
Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.
För ytterligare information kontakta:
Tobias Lindhe, vd Handelsbanken Liv, +46 8 701 10 00
Handelsbankens pressavdelning, press@handelsbanken.se,+46 8 701 80 18

Om Handelsbanken Liv
Handelsbanken Liv är Handelsbankens livförsäkringsbolag och ett helägt dotterbolag. Våra försäkringar förmedlas på Handelsbankens alla bankkontor runt om i Sverige, med visionen att bidra till ett tryggare liv och en rikare framtid. Vi förvaltar cirka 220 miljarder kronor, och arbetar för att genom hållbara investeringar ge god avkastning åt våra kunder - finansiell avkastning, planetär avlastning samt stabilitet och trygghet.

För mer information om Handelsbanken Liv hänvisas till: www.handelsbanken.se/liv

Cision